حامد اسلام پناه کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۲۹۲۶
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۹۴۴۱۰
آدرس موسسه: استان گلستان - شهرستان کلاله - ورودی شهر