نصیبه محمد زاده کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۳۴۷۵
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
استان: گیلان
شهر: لنگرود
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۶۰۴۱۰۷۲
آدرس موسسه: لنگرود خیابان بهشتی روبروی بانک سینا ک سینا دفتر وکالت