حسین اسلامی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۴۳۱۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گلستان
شهر: مینودشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۷۴۹۱۸۵
آدرس موسسه: مینودشت القجر