فاطمه حیدری دستنایی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۷۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۸۶۰۳۹
تلفن همراه: ۰۹۹۱۳۷۴۳۰۲۳
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-کیار- دستنا،خیابان بهداری پلاک آخر