مریم جاهد ارمغانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۰۴۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۲/۲۳
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۲۲۲۰۲۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۹۵۳۸۳
آدرس موسسه: رشت-سبزه میدان اول پیرسرا-جنب مدرسه دختر امین اصغری انتهای بن بست کساء ط سوم