سیدصادق جزائری فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۹۳۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۲۶۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۸۴۳۰
آدرس موسسه: چهارراه امام صادق ع خ سعدی ک ۴۸ مجتمع حقوقی کوثر-طبقه ۴