نمایش فرم نمایش فرم

 ثبت نام رویداد ملی لایحه برتر

 

وکیل گرامی، در فرم حاضر، می‌توانید لوایح برتر خود در حوزه‌های مشخص شده را ثبت نمایید.

 

* لوایح ارسالی لزوما از پرونده‌های واقعی خود وکیل باشد (شماره دادنامه مشخص باشد). 

 

* بی‌نام‌سازی و محرمانه بودن مشخصات لایحه باید انجام بپذیرد.

 

* الزاماً به همراه لوایح ارسالی حداکثر دو صفحه گردش کار پرونده پیوست شود.

 

* لوایح ارسالی بیش از 5 صفحه نباشد.

 

* مشحص شود لایحه مورد نظر در مقام دفاع از خواهان و یا خوانده است و مرجع قضایی لوایح ارسالی نیز تعیین گردد.

 

* مشخصات شرکت کننده محترم در یک فایل جداگانه ارسال شود.

 

* شرکت کنندگان محترم در نظر داشته باشند لوایح ارسالی مرتبط با موضوع کمیته‌های معرفی شده باشد.

 

* 3 فایل مورد نظر (شامل فایل لایحه، فایل گردش کار و قایل مشخصات شرکت کننده) به صورت تجمیع شده و با فرمت rar ارسال شود.

 

* به منظور مطالعه دستورالعمل و اطلاع از شیوه برگزاری رویداد، به صفحه اداره آموزش و پژوهش مراجعه نمایید.

 

* به منظور آموزش نحوه ثبت درخواست، راهنمای ثبت نام رویداد لایحه برتر را ملاحظه نمایید.

۱۴۰۳/۰۴/۲۳
ثبت درخواست
0
اطلاعات فردی
جستجو
ارسال لوایح
خير
captcha بازخوانی تصویر