جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۶۵۹۶ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۷۵ نتیجه پیدا شد.
فریبا ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۳۱۲۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: کامیاران
تلفن موسسه: ۰۹۱۸۱۷۳۸۲۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۷۳۸۲۷۳
آدرس موسسه: کامیاران-شهرک الهیه خ مدرس -روبروی دادگستری
شهلا ابراهیمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۴۳۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: مریوان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۷۰۳۸۸۰
آدرس موسسه:
شهاب ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۰۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: کامیاران
تلفن موسسه: ۰۸۷۲۳۵۳۳۳۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۷۰۱۴۹۸
آدرس موسسه: کامیاران-شهرک الهیه خ مدرس روبروی دادگستری
سعید ابراهیم آبادی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۱۷۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۳۸۰۵۶۶۷۴
آدرس موسسه:
احسان ابهریان وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۲۴۳۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: بیجار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۷۰۲۸۳۲
آدرس موسسه: بیجار - چهارراه پست - مجتمه تجاری مهدوی واحد ۱
محمد تقی احدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۱۲۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: بیجار
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۸۴۲۳۴۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۶۲۰۸۸۵
آدرس موسسه: کردستان-بیجار- حسن آباد روبروی دادگستری
هانا احمدی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۳۹۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۳۲۸۵۳۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۷۱۹۷۷۵
آدرس موسسه: سنندج -سه راه جهاد روبروی جهاد کشاورزی
مصطفی احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۲۹۹۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: بانه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۶۴۳۰۳۳
آدرس موسسه:
محمدرضا احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۷۹۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: قروه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۱۷۴۵۷۴
آدرس موسسه:
محمد احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۰۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: دیواندره
تلفن موسسه: ۰۹۱۸۳۷۸۷۰۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۸۶۴۵۴۰۹۲
آدرس موسسه: دیواندره -خ امام روبروی دادگستری
سیدآرمین احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۱۸۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: مریوان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۸۵۹۷۹۷۰۴
آدرس موسسه:
اسماء احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۴۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۷۷۳۱۵۰
آدرس موسسه: