جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۵۴۵۰ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۸۵۵ نتیجه پیدا شد.
احد ابراهیمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۷۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: دورود
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۵۰۱۷۶۳
آدرس موسسه:
سکینه ابراهیمی کرکر کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۴۹۵۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: سلسله (الشتر)
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۹۹۶۰۷
آدرس موسسه:
حدیث ابراهیمی ملک اباد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۷۳۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۲۴۶۶۸۷۳
آدرس موسسه:
آذر ابراهیمی نصر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۱۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۴۲۵۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۷۵۰۳۱۱
آدرس موسسه: لرستان - کوهدشت- خ بوعلی روبروی دادگستری
سارا ابلاغیان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۰۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۰۸۹۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۰۹۲۱۰۳
آدرس موسسه: بروجرد-خ تختی-روبروی بانک تجارت-ک شهید گیوه کش سمت چپ-درب ۲-پ۴
محمدسعید ابول پورمفرد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۶۹۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۵۱۸۸۸۳۸
آدرس موسسه:
محمد آجرلو وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۵۳۲
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
وضعیت: ابطال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۳۸۸۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۸۵۰۴۳
آدرس موسسه: بروجرد- نبش جهار راه باغ میری - اول کاشانی شمالی- طبقه فوقانی پاساژ ملت
ناهید احتشام وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۳۵۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۱۷۴۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۷۴۰۷
آدرس موسسه: الشتر -خ دانش آموز- روبه رو کانون شهید مطهری
نرگس احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۳۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر(ملاوی)
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۲۲۷۶۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۴۳۸۹
آدرس موسسه: پلدختر میدان بسیج جنب دادگستری
مهرنوش احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۹۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: دورود
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۲۳۳۴۵
آدرس موسسه:
معصومه احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۸۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر(ملاوی)
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۷۴۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۶۴۰۵
آدرس موسسه: پلدختر میدان بسیج جنب دادگستری
دوستعلی احمدیان زردآلو وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۲۷۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: نورآباد (دلفان)
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۳۰۲۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۴۰۴۴
آدرس موسسه: نورآباد - چهار راه مطهری ( ظلع غربی ) تقاتع خ شهید رجایی