جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۵۴۴۱ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۵۸۰ نتیجه پیدا شد.
اعظم ابراهیمی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۴۰۴۷
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
وضعیت: عدم تمدید
استان: یزد
شهر: بافق
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۵۷۸۳۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۷۸۳۱۳
آدرس موسسه: شهرستان بافق خ عدالت روبروی دادگستری
محمدرضا ابراهیمی صدرآبادی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۰۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: میبد
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL
فاطمه ابریشمی تفتی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۱۱۲۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۴۸۹۰۵
آدرس موسسه:
وحیده ابویی مهریزی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۲۵۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۹۳۹۲۵۱
آدرس موسسه:
مهدی ابوئی مهریزی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۳۳۸۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: مهریز
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۵۲۱۴۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۲۳۹۶۰۱
آدرس موسسه: خ مصطفی خمینی-بعد از مسجد جامع-ط زیرزمین
روح اله ابوئی مهریزی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۰۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۴۳۰۹۵
آدرس موسسه:
مهناز ایت اللهی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۳۴۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۲۵۵۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۰۵۱۹۷
آدرس موسسه: یزد خ فرخی مجتمع اداری تجاری شقایق ط۱واحد۴۳۱
اناهیتا ایت اللهی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۲۲۱۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۷۲۳۵۹
آدرس موسسه:
مرضیه احسان فر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۷۰۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: ابرکوه
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۸۲۱۸۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۲۰۱۲۰
آدرس موسسه: ابرکوه- نظامیه
محدثه احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۲۲۰۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: میبد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۶۸۱۲۶
آدرس موسسه:
مسعود احمدی بیداخویدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۲۱۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: بافق
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۵۱۵۲۲۰
آدرس موسسه:
زهرا احمدی بیداخویدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۷۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۸۵۷۹۸۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۵۷۹۸۵۲
آدرس موسسه: خ فرخی ک بانک ملت طبقه زیرزمین