جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۵۴۳۲ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۱۹۹ نتیجه پیدا شد.
فائزه ابراهیمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۲۶۴۲۹
آدرس موسسه:
سیدمحمد ابراهیمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۶۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۲۸۱۰۰
آدرس موسسه:
حمیدرضا احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۰۲۱۹۷
تلفن همراه: ۰۹۹۰۱۵۲۰۲۶۴
آدرس موسسه: بیرجند-خیابان طالقانی ۲-ساختمان آلما-ط۴-واحد۴۰۴
نجمه آخوندی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۷۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: نهبندان
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۶۳۱۲۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۴۵۱۲۲
آدرس موسسه: خراسان جنوبی-نهبندان- جنب دادگستری- خیابان شهید رجایی-پلاک۲۵
ربابه ادیبان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۳۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: طبس
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۸۳۵۳۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۷۹۹۷۹
آدرس موسسه: طبس خ نواب صفوی ۷جنب تحریرات وعریضیه نویسی محسنی
مریم آرین پور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۳۳۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۲۳۶۲۲۰۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۴۱۰۶۰
آدرس موسسه: فلکه طالقانی روبروی دادگستری س اسما ط ۱ و ۲۰۲
محبوبه اسماعیلی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۶۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۳۴۸۸۱۸۰۰
آدرس موسسه:
مهناز اطمینان درمیان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۰۳۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: درمیان
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۱۲۴۷۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۶۲۰۴۱۰
آدرس موسسه: خراسان جنوبی شهرستان درمیان اسدیه - خ وحدت ۱۳ روبه رو شهرداری اسدیه
حجت اعراب شیبانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۳۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: طبس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۲۸۱۷
آدرس موسسه:
خلیل الله افغانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۰۴۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۳۳۱۱۶
آدرس موسسه:
مطهره اکبری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۰۴۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۰۹۰۴۳۴۹
آدرس موسسه:
زهرا اکبری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۸۹۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: خوسف
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۱۹۰۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۰۱۳۵۰
آدرس موسسه: خراسان جنوبی- بیرجند-شهر خوسف-بلوار امام خمینی-جنب فرمانداری خوسف