جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۱۳ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۶۳ نتیجه پیدا شد.
بتول باقری وانانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۲۸۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۳۷۱۸
آدرس موسسه: شهرکرد پائین تر از فلکه آبی - پاساژ اعظم-طبقه دوم
علی براتی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۸۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۸۹۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۹۲۰۳
آدرس موسسه: شهر کرد-بلوارآیت الله کاشانی نبش خ شهیدرجایی ک۲۱پ۲۳ط۴
فرهاد براتی دشتکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۲۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۳۶۲۱۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۹۹۶۰
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری شهرستان اردل جنب دادگستری
رقیه براتی دومکانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۱۷۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۷۷۹۸۲۰
آدرس موسسه:
سمیرا بیگی هرچگانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۲۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۸۷۹۰۴۴
آدرس موسسه:
محبوبه بیگی هر چگانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۶۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۳۰۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۱۱۰۴۹
آدرس موسسه: شهرکرد-بالاترازفلکه آبی-جنب داروخانه رازی
کامران بندری پشته کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۳۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: خانمیرزا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۴۱۴۰۶
آدرس موسسه:
اسلام بندری پشته وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۳۲۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۲۶۰۵
آدرس موسسه: لردگان-فلکه شهرداری -بلوارشهدا جنب بانک صادرات
مریم بنی مسنی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۳۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: خانمیرزا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۵۰۸۱۱۰
آدرس موسسه:
جهانشاد بنی مسنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۷۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۵۷۲۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۸۳۶۱۰
آدرس موسسه: لردگان - خ دادگستری - روبروی درمانگاه شماره ۱ - طبقه دوم -دفتر وکالت
سید شهاب بنی هاشمی امام قیسی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۶۰۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: ناغان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۸۰۴۲۳۵
آدرس موسسه:
مهران بهاءلوهوره کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۲۶۳۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۸۷۱۱۹
آدرس موسسه: