جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۳۸۲۹ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۲۷ نتیجه پیدا شد.
پژمان بهادری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۲۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۶۸۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۹۵۸۲
آدرس موسسه: شهرکرد چهارراه دامپزشکی - مجتمع پرویز طبقه۴واحد۱۲
زهره بهامیری قهفرخی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۶۶۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۳۷۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۰۵۷۰
آدرس موسسه: شهرکردخ کاشانی-نبش رجایی- ساختمان وکلاط۳
مهدی بهرامی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۷۰۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۰۵۳۵۸
آدرس موسسه:
صادق بهرامیان ریگکی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۰۹۲۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۳۰۶۰۸
آدرس موسسه:
سردار بهرامی گهروئی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۰۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۵۸۰۸۶
آدرس موسسه:
مسلم بویر حسنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۸۰۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۰۰۹۹۱۳۷۱
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-لردگان- لردگان روستای چاهگاه میلاس
سیدجمشید پاکروان وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۲۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۹۷۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۹۸۷۱
آدرس موسسه: بروجن -بلوار مدرس-مجتمع نور-طبقه دوم-واحد ۷
لیلا پیرانه دهکردی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۰۹۷۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۷۷۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۹۹۲۹
آدرس موسسه: کیار - شلمزار -خیابان شهید رجایی-دفتر وکالت خانم طاهری
فریده پیش بین وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۴۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۱۰۰۵۰۲۴۰
آدرس موسسه:
مریم پورحسنی جنت آبادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۴۱۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۴۳۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۸۳۱۳
آدرس موسسه: بروجن - بلوار مدرس - مجتمع تجاری نور - طبقه دوم - واحد یک
معصومه ترکی هرچگانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۶۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۴۴۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۱۴۷۰
آدرس موسسه: شهرکرد فلکه ابی خ ۱۲ محرم جنوبی پاساژ ولی عصر-طبقه دوم-پلاک ۱۳۴
بنفشه تقی پور جاوی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۸۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: خانمیرزا
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۸۰۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۶۸۰۹۷۵
آدرس موسسه: خیابان چشمه برم کوچه بنیاد مسکن قدیم