جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۴۲۹۵۶ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۹۵۶ نتیجه پیدا شد.
سیدرضا حسینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۶۷۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۸۸۹۳۸
آدرس موسسه: دفتر وکالت سیدرضا حسینی
سیدرضا حسینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۱۶۰۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آق قلا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۹۲۴۷۳۰
آدرس موسسه:
سیداحمد حسینی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۴۸۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۱۹
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۸۸۰۲۷۴۱
آدرس موسسه:
سید احسان حسینی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۲۷۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۹۷۲۰۵۸
آدرس موسسه:
زهرا حسینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۶۸۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۵۸۰۰۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۶۶۳۵۰
آدرس موسسه: ظالقانی شرقی روبروی اداره تعاون مجتمع زیتون طبقه ۴
زبیده سادات حسینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۱۶۱۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۱۰۸۰۸۷
آدرس موسسه:
خدیجه السادات حسینی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۴۱۴۲
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۰۲۹۸۸۸۶۱
آدرس موسسه:
حوریه حسینی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۸۱۵۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گالیکش
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۸۳۷۵۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۸۰۴۰۴۸
آدرس موسسه: گالیکش خ میرزا کوچک خان جنب شورای حل اختلاف
مهران حسینیان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۱۵۹۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گمیشان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۵۱۵۳۴۰
آدرس موسسه:
منصوره سادات حسینی بای وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: رامیان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۸۸۲۶۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۹۵۲۷۷
آدرس موسسه: گلستان رامیان بالاتر از اداره ثبت اسناد
سیده مهین حسینی بای کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۷۳۷۰
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۵۰۶۳۳۷۲۱
آدرس موسسه:
سیدمحمد حسینی پیشین کلاته وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۶۶۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۳۶۶۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۰۸۱۳۷
آدرس موسسه: گرگان-خ ولیعصر پاساژ اپادانا ط۴ واحد ۲۰