جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۴ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۱۹۵۴ نتیجه پیدا شد.
رقیه اعظمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۱۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مراغه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۷۳۸۸۸۴۹
آدرس موسسه:
حسن اعظمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۱۴۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مراغه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۲۱۲۴۵۳
آدرس موسسه:
فاطمه اعلائی بیرامی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۱۳۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۳۳۵۲۵۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۴۶۱۶۹۸۸۳
آدرس موسسه: تبریز خیابان امام ایستگاه تپلی باغ ساختمان کبود طبقه اول
رحمن اعلم وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۲۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۶۵۷۵۸۲۴-۰۴۱۳۳۳۷۱۴۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۶۱۹۴۴
آدرس موسسه: تبریز خ امام ایستگاه بالا حمام روبروی نمایندگی کاچیران پلاک ۶۸۶ طبقه ۳
الناز اغبال کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۶۴۶
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۷۹۰۰۸۰۶
آدرس موسسه:
قاسم افتاده ایرانق وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۶۸۳۵
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
وضعیت: تودیع
استان: آذربایجان شرقی
شهر: خسروشاه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۰۳۹۲۳۷
آدرس موسسه: خسرو شهر خ شهید رجائی جنب دادگاه
رامین افتخاری ترکمبور کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۴۹۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: شبستر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۸۴۹۱۳۶۷
آدرس موسسه:
یونس افخم دغدغان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۴۹۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۶۵۵۲۵۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۰۸۳۴۹۳
آدرس موسسه: تبریز خیابان عباسی نرسیده به طاق کوی قبله پلاک ۲+۵
فاطمه افخمی ورجوی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۲۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مراغه
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۷۲۳۲۲۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۲۱۶۵۳۷
آدرس موسسه: مراغه اتوبان امیر کبیر جنب دادگستری
محمد افخمی‌ورجوی‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۷۱۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مراغه
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۷۲۵۵۸۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۱۸۱۲۳۷
آدرس موسسه: مراغه-خ کاشانی-نرسیده به میدان قطب پاساژ نور طبقه اول
محمد افراسیابی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۶۴۲۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: بستان آباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۷۳۹۱۴۲۳
آدرس موسسه:
بهناز افراسیابی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۳۷۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: سراب
تلفن موسسه: ۰۴۱۴۳۲۳۶۲۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۳۱۸۶۷۳
آدرس موسسه: سراب چهاراره فردوسی پاساژ سلامی طبقه۱ واحد۱