جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۴ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۱۹۵۴ نتیجه پیدا شد.
زهرا برنا کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۶۴۳۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: بناب
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۵۲۶۷۷۸۸
آدرس موسسه:
سینا برنج فروش آذر وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۶۴۸۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: ابطال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: آذرشهر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۱۷۰۱۳
آدرس موسسه: آذرشهر خیابان امام-پاساژپورآذر-پ۹۲ طبقه اول
پریسا برنه دلی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۲۶۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: هوراند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۰۳۰۲۶۵۲۰
آدرس موسسه:
بهجت برومند کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۱۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: قره آغاج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۷۸۱۲۹۷
آدرس موسسه:
خلیل بزرگ اسفنگره وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۳۹۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۳۳۶۵۳۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۰۸۴۸۳۰
آدرس موسسه: تبریزخ امام خمینی میدان قطب روبروی مسجدسالارشهیدان ساختمان سبلان ط۳واحد۳۰۳
پدرام بزیون کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۱۲۳۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۴۱۳۳۸۱۰۴۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۴۷۸۳۳۵۳۳
آدرس موسسه:
مرتضی بصیری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۷۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۵۵۴۸۰۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۱۳۱۵۶
آدرس موسسه: تیریز خ تربیت کوچه پستخانه قدیم ساختمان آسیا طبقه ۳
مهدی بعیدپور آذر وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۸۵۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۵۲۳۴۳۱۳
تلفن همراه: ۰۹۲۱۷۸۵۱۲۱۹
آدرس موسسه: تبریز-خ بهشتی-بعد از پل منصور-نبش کوچه خویی مؤسسه حقوقی محک
مهرداد بی غمان کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۸۹۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: صوفیان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۱۰۴۴۸۴
آدرس موسسه:
محمدرضا بقائی سرابی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۵۸۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: سراب
تلفن موسسه: ۰۴۱۴۳۲۳۸۲۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۳۱۷۶۳۶
آدرس موسسه: سراب چهارراه فردوسی پاساژ سلامی طبقه اول واحد۸
پروین بگی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۳۹۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: عجب شیر
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۷۲۷۶۵۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۷۸۲۳۴۹
آدرس موسسه: مراغه میدان مادر روبروی دادگستری
جواد بیگلری گل اخور کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۸۹۲۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: اسکو
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۰۱۷۰۶۴
آدرس موسسه: