جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۴۲۹۵۶ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۲۹۸۳ نتیجه پیدا شد.
حسن هوشمندی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۲۵۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۰۸۸۶۴۸۸
آدرس موسسه:
باقر هوشمندی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۹۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فراشبند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۲۲۱۹۵۹
آدرس موسسه:
شیما هوشمندابوالوردی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۹۸۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۱۴۲۲۹۲۷۰
آدرس موسسه:
فاطمه هوشمندیان سروستانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۱۷۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سروستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۸۴۶۴۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۲۶۷۲۶
آدرس موسسه: فارس سروستان فلکه گاز
محمد هوشمندی فر کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۲۷۸۸
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۴۵۱۲۸
آدرس موسسه:
محمد حامد واثقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۰۰۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۲۶۳۴۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۵۷۲۲۶۹
آدرس موسسه: خ ملاصدرا-کوچه۹-ساختمان۶۵-ط۴-واحد۳۱
جعفر وارث وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۲۶۵
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۳۲۵۴۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۶۸۵۰۷
آدرس موسسه: شیراز خ انقلاب نادرچهارراه شهرک جنب بانک توسه تعاون مجتمع نادرط ۲واحد۲۰۵
سیده مرجان واعظ پور کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۳۱۸۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۲۴۰۲۶
آدرس موسسه:
علی اصغر واقف وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۸۱۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۲۲۶۸۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۵۱۲۳۹
آدرس موسسه: چهاراه دادگستری-ابتدای خ حضرتی-بن بست ابراهیمی-مجتمع مهر-ط۳
مریم واقفی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۹۲۲۴
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۶۹۶۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۱۳۰۷۳
آدرس موسسه: شیراز بلوار مطهری کوچه ۸ پ ۳ ساختمان نیکو واحد ۷
سمیه واقفی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۴۲۴۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۵۰۹۷۸۲
آدرس موسسه:
وحید والی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۹۳۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۰۸۵۲۸۱۱
آدرس موسسه:
ساناز والی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۴۹۵۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۲۹۵۹۷
آدرس موسسه:
بنفشه وثوقی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۴۶۷۸
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۰۴۷۵۷۶۷
آدرس موسسه:
فاطمه وحیدی فراشاه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۷۸۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۵۲۲۱۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۰۸۴۶۵
آدرس موسسه: فارس اقلید ب مطهری بالاتر از مسجد سیدالشهداء ط ۲
اعظم ورزنده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۵۰۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۳۲۲۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۶۲۴۰۱
آدرس موسسه: بلوار امیر کبیر نرسیده چهاراه ریشمک جنب قنادی یلدا ساختمان پریا طبقه ۳
علی وزیری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۲۰۰
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۲۱۲۳۳۰۲۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۴۷۲۲۱
آدرس موسسه: شیراز ایمان شمالی ک ۱۲ ط دوم آرایشگاه آرکیو
یوسف یوسفی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۸۳۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خرم بید
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۲۶۲۴۱۶
آدرس موسسه:
معصومه یوسفی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۶۶۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۷۳۲۲۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۱۷۳۸۳۲
آدرس موسسه: فارس فیروزآباد روبروی دادگستری
محمدکاظم یوسفی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۳۰۷۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۱۷۱۷۰۴
آدرس موسسه: