جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۳۶۸ نتیجه پیدا شد.
ازیتا ابراهیمی کارشناس زبان‌های خارجه
شماره پروانه: ۶۷۳۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۵۵۲۲۵۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۸۴۹۷۳۱
حمیدرضا ابراهیمی مطلق کمایی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۲۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۷۲۱۹۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۹۰۲۳۸
مریم ابراهیمی مطلق کمائی کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۴۰۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۷۷۹۹۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۸۲۷۴۱۴
حسین آب روشن کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۱۹۵
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: تالش
تلفن موسسه: ۰۱۸۲۵۲۲۵۴۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۳۹۱۴۹۵
خسرو احمدی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۳۴۰۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۵۳۶۰۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۹۰۵۹۹
تراب احمدی گردویشه کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۲۵۶۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۳۳۹۳۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۷۶۵۸۶
حسن اخگری کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۲۵۵۴
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۶/۰۵
وضعیت: انصراف
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۱۷۷۳۴۰۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۵۱۸۴۲
خوشدل ادریسی سرملی کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۲۷۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۷۳۷۲۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۳۰۵۲۳۴
علی ایران پورنودهی کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۲۵۵۰
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: فومن
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۴۷۳۳۲۴۲
تلفن همراه: ۰۹۰۲۶۸۵۱۳۵۳
علیرضا آریان راد کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۲۵۷۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۲۸۲۲۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۳۶۸۷۰۳
علی اربابی خوزینی سابقی کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۲۶۳۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۱۵۵۵۵۹۲۱
تلفن همراه: ۰
سعید اردشیری لاجیمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۹۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۴۲۵۳۸۵۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۲۳۸۵۷۰