جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۶۶۰ نتیجه پیدا شد.
بتول ابراهیمیان کارشناس ‫آتش سوزی و آتش نشانی
شماره پروانه: ۲۱۳۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۱۰۱۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۶۲۶۳۳
مجید ابراهیمی مفرد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۹۷۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: کاشان
تلفن موسسه: ۰۳۶۱۵۳۱۳۶۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۳۵۳۰۶
رویا آبکاء خواجویی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۵۲۶۶
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۲۶۸۴۹۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۲۵۷۵۹
محمد مهدی ابن النصیر کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۳۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۵۰۴۱۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۹۶۶۵۱
افشین ابوطالبی قهنویه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۶۳۳
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۶۶۱۹۷۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۰۳۹۵۷
اختر احتشامی کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۳۹۱۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۷۸۵۸۰۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۶۶۹۶۴
علی محمد احدی کارشناس ‫علوم آزمایشگاهی
شماره پروانه: ۲۸۱۲
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۷۸۶۸۲۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۹۴۰۴۷
احمد احمدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۶۷۳۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: اصفهان
شهر: شاهین شهر
تلفن موسسه: ۰۳۱۲۵۲۶۰۳۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۹۴۰۵۱۳
آزاده احمدی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۲۸۲۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۴۵۴۰۳۷۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۴۷۹۵۳
سید عبدالرحمن احمدی کارشناس ‫آتش سوزی و آتش نشانی
شماره پروانه: ۶۰۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۳۳۹۰۶۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۸۸۵۴۶
علیرضا احمدی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۹۸۷۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: نجف آباد
تلفن موسسه: ۰۳۳۱۲۶۴۲۷۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۳۳۶۱۴۱
محسن احمدی کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۱۱۳۵۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اصفهان
شهر: شهرضا
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۷۸۶۷۰۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۵۸۲۹۸