جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۸۱ نتیجه پیدا شد.
حمیدرضا آذرسا کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۵۰۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زابل
تلفن موسسه: ۰۵۴۱۲۴۲۰۱۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۴۴۴۴۸۴
همایون ایزدپناه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۶۳
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: چابهار
تلفن موسسه: ۰۵۴۳۵۳۲۰۸۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۴۵۰۰۹۶
پیمان آزرنگ کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۳۵۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۳۴۱۶۹۵۰ _ ۰۵۴۳۳۴۳۳۱۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۴۱۶۹۵۰
مهدی اژدری مقدم کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۷۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
تلفن موسسه: ۰۵۴۳۳۴۱۷۷۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۴۱۲۲۳۸
محمدرضا اکبری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۷۶۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
تلفن موسسه: ۰۵۴۳۳۲۵۰۷۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۹۱۲۳۵۱
محمد باران زهی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۱۱۴۸۵
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
تلفن موسسه: ۰۵۴۳۷۶۵۴۶۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۹۹۱۵۶۲
حسینعلی بخشی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۰۴۰
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
تلفن موسسه: ۰۵۴۳۳۲۲۵۹۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۴۰۱۷۳۰
محمدرضا بخشی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۵۵۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
تلفن موسسه: ۰۵۴۳۳۴۱۳۸۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۴۱۵۲۸۸
عطاالله براهویی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۹۹۱۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
تلفن موسسه: ۰۵۴۱۳۲۳۲۱۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۴۹۸۰۴۴
عبد الباسط بزرگ زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۵۲۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۴۸۵۱۳۳
ناظم بلیدئی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۲۵۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: چابهار
تلفن موسسه: ۰۵۴۳۵۳۲۰۹۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۴۵۰۳۲۰
امان اله پناهنده کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۸۲۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سیستان و بلوچستان
شهر: سراوان
تلفن موسسه: ۰۵۴۸۵۲۴۳۸۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۹۸۱۰۱۴