جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۰۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۶۲ نتیجه پیدا شد.
علیرضا ارده شیری کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۱۲۰۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۳۳۳۴۳۴۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۴۱۶۹۶۰
کامبیز اسفندیاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۹۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: دهلران
تلفن موسسه: ۰۸۴۳۳۷۲۶۵۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۴۱۲۲۲۸
جمال اسماعیلی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۱۷۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۴۴۳۷۹۰
سعید اسماعیلی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۴۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۱۲۲۲۱۶۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۴۲۳۵۳۳
زهرا اله داد کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۱۰۸۸۵
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۲۷۱۹۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۴۱۳۵۱۳
لطیف امامی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۱۶۲۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۳۲۲۲۱۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۴۱۱۱۸۵
بهروز امیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۲۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: شیروان و چرداول
تلفن موسسه: ۰۸۴۱۲۲۲۷۷۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۴۰۸۴۰۲
سعید امیدی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۶۲۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۱۲۲۲۹۵۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۴۲۱۷۴۰
ابوذر امرائی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۸۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۶۶۴۳۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۴۲۷۷۸۶
هوشنگ بابائی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۸۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایوان
تلفن موسسه: ۰۹۱۸۱۴۲۰۰۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۴۲۰۸۹۵
مصطفی بازدار کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۶۷۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۳۲۲۳۱۱۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۴۱۱۴۲۴
معصومه باسامی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۶۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایوان
تلفن موسسه: ۰۸۴۲۳۲۳۸۴۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۴۵۴۵۷۶