جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۱۹ نتیجه پیدا شد.
علیرضا ابراهیمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۵۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۸۱۰۷۳۰ _ ۰۲۸۳۲۹۳۸۲۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۰۷۳۰
حسن ابهریان کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۱۳۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۲۸۸۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۰۷۶۵
سیدمرتضی ابوترابی کارشناس ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
شماره پروانه: ۵۸۲۴
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۳۴۸۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۱۹۲۶۷
سعیده آتش پا کارشناس فرش
شماره پروانه: ۵۸۸۵
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۹۹۶۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۳۹۸۹۷۰
احمد احمدی کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۵۴۱۱
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۳۳۵۷۶۵۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۰۶۱۲
عبدالله احمدی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۷۴۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۹۱۹۸۴۸۷۴۷۸ _ ۰۲۸۳۲۵۲۰۷۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۹۸۴۸۷۴۷۸
محسن احمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۱۵۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
اعظم اختری کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۳۳۱۱
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۵۵۲۳۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۱۴۴۷۴
علی ادیبی کارشناس امور اداری و استخدامی
شماره پروانه: ۱۴۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: بوئین زهرا
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۱۷۱۴۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۴۰۲۸۰
نبی اله اذربایجانی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۷۸۹۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبگرم
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۲۲۱۹۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۲۷۳۲۵
علی ‌ارباب کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۷۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۲۴۵۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۲۲۶۸۶
محمد حسین اردکانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۴۶۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۷۲۵۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۱۶۷۷۲