جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۳۴ نتیجه پیدا شد.
بهرام ابراهیمی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۳۲۶۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۵۰۴۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۸۰۲۴۴۷
ملیحه آب شاهی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۶۱۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۲۲۳۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۳۵۰۹۲
غلامرضا آذری بیدسکان کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۸۰۲۸
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۱۲۲۲۶۳۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۶۳۲۸۹
محمد یاری کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۶۶۶
اعتبار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۳۱۵۴۰۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۷۱۵۲۶
بهمن آریائی فر کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۷۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
جواد اربابی رشید کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۵۲۱۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۵۴۰۷۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۱۷۳۵۳
جواد یازرلو کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۰۳۸
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: رامیان
تلفن موسسه: ۰۱۷۴۶۲۳۱۵۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۲۴۴۸۴
جعفر آسیائی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۹۸۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۴۱۲۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۰۲۰۴۱
اسماعیل اسفندیاری پور کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۵۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه: ۰۱۷۱۵۵۳۷۱۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۳۷۲۶۱
سلیمان اسکندرلی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۷۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۳۴۳۶۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۶۰۱۶۸
امان محمد اسکندر نژاد کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۱۹۵۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۳۹۸۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۶۶۹۴۸
بگ نظر اسماعیلی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۴۲۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۵۲۶۰۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۳۲۰۹۱