جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۸۷۳ نتیجه پیدا شد.
اسفندیار ابراهیمی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۰۶۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: هشترود
تلفن موسسه: ۰۴۱۵۲۶۲۵۸۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۲۳۱۵۲۰
قاسم ابراهیمی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۶۳۵۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند
تلفن موسسه: ۰۴۱۴۲۲۳۱۷۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۹۱۳۱۱۷
ابوالفضل ابراهیمی دیزج کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۴۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند
تلفن موسسه: ۰۴۱۴۲۲۶۰۸۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۹۱۲۲۷۱
ناصر ابراهیمی صدر کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۴۰۶۶
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۳۸۱۵۳۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۴۱۲۳۲
علی ابراهیمی علمداری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: جلفا
تلفن موسسه: ۰۴۱۴۲۰۵۳۸۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۹۲۲۳۹۴
حبیب آبراهه کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۸۲۳۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۵۴۱۱۶۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۲۵۵۹۳
منیره ابوطالب زاده کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۲۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند
تلفن موسسه: ۰۴۱۴۲۲۵۶۳۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۹۹۴۳۱۵۸
سید علیرضا آیت اللهی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۷۰
اعتبار: ۱۳۸۴/۰۶/۰۳
وضعیت: عدم تمدید
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۱۹۱۴۱۰-۴۴۸۰۲۳۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۹۱۴۱۰
فرج آجری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۴۷۰۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۲۸۱۳۱۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۰۱۸۷۹۷
جلیل اجلی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۱۲۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: میانه
تلفن موسسه: ۰۴۱۵۲۲۴۰۰۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۲۳۰۹۴۶
رضاقلی اجلالی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۸۵۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۶۶۶۳۹۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۱۶۱۵۴
بهرام آجورلو کارشناس باستان شناسی و حفاظت آثار باستانی
شماره پروانه: ۴۹۵۴
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۱۲۳۱۰۲۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۴۷۸۳۵۴۰۰