جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۸ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۳۰۹ نتیجه پیدا شد.
آرش ابراهیمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۷۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه: ۰۸۳۱۷۲۸۲۹۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۳۲۳۱۵۱
محسن احساندوست کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۵۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه: ۰۸۳۳۴۳۲۱۵۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۳۹۴۳۰۵
منصور احمدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۱۷۲
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: کرمانشاه
شهر:
تلفن موسسه: ۰۸۳۵۳۲۲۲۰۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۳۱۰۹۴۹
حسن احمدی سومار کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۴۶۷۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: قصرشیرین
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
علی اصغر احمدی صفت کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۶۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه: ۰۸۳۱۸۲۶۴۶۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۸۹۴۷۷۱
حامد اردلان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۸۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۶۴۰۶۴۶ _ ۰۸۳۳۴۲۲۴۹۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۴۰۶۴۶
فاطمه ارکوازی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۷۲۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه: ۰۸۳۳۷۲۴۶۰۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۳۳۴۹۶۲
ایمان استادی کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۷۴۰۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: گیلانغرب
تلفن موسسه: ۰۸۳۴۲۲۲۲۲۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۳۴۰۲۹۷
علی اسدی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۶۷۶۶
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه: ۰۸۳۱۸۳۵۰۹۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۳۲۴۵۶۵
کیوان اسدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۴۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه: ۰۸۳۱۴۲۱۰۰۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۵۹۰۷۷۶
محمد باقر اسلامی منش کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۴۹۵
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: اسلام آبادغرب
تلفن موسسه: ۰۸۳۴۵۲۲۴۰۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۳۱۳۶۲۷
مریم اسمعیلی کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۳۰۹۶
اعتبار: ۱۳۸۷/۰۵/۲۱
وضعیت: فعال
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
تلفن موسسه: ۰۸۳۱۸۳۵۷۱۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۸۸۹۵۴۵