جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۹۶ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۴۳۹۶ نتیجه پیدا شد.
ماریا ثقفی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۸۱۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: طبس
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۸۲۸۵۵۰
تلفن همراه: ۰۹۳۵۵۱۰۴۲۶۶
علی جاهد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۵۰۷
اعتبار: ۱۳۸۷/۰۵/۰۹
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: میاندوآب
تلفن موسسه: ۰۴۸۱۲۲۲۴۵۲۵-۰۹۱۴۴۸۱۱۵۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۸۱۱۵۷۷
رضا جعفریان کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۱۹۷۹
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: خوی
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۹۹۰۱۴۷۷۳
لادن جعفرن‍ژاد کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۱۰۵۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: ساوجبلاغ
تلفن موسسه: ۰۲۶۴۴۲۳۹۵۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۷۷۵۰۴
سعید جمالی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۱۱۹۷۳۴۷ _ ۰۷۱۳۸۲۲۱۴۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۹۷۳۴۷
غلامرضا جمالی ارمندی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۵۷۰
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۲۰۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۲۴۴۳۲
مهدیه جمشیدی جم کارشناس ‫مواد و فلزات
شماره پروانه: ۲۷۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کرمان
شهر: کرمان
تلفن موسسه: ۰۳۴۳۲۷۳۰۹۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۷۵۶۲۹
کامران جهاندیده کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۱۹۵۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۳۱۲۲۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۷۶۴۴۱
زهرا حاتمی مقدم کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۴۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۶۵۰۴۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۱۷۲۵۰
عیسی حافظی فر کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۶۳۴۸
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: کرمان
شهر: کرمان
تلفن موسسه: ۰۳۴۱۲۲۳۱۹۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۲۰۴۳۷
سیدمهدی حسینی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۴۳۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: مرکزی
شهر: اراک
تلفن موسسه: ۰۸۶۴۲۲۲۰۰۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۵۲۰۸۵
علیرضا حسینی کارشناس ‫مواد و فلزات
شماره پروانه: ۱۲۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۶۴۳۵۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۸۲۰۵۹