جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۹۹ نتیجه پیدا شد.
ایمان محمدی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۸۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۳۵۷۶۶۲۴۳۰ _ ۰۳۸۳۴۲۵۴۳۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۴۷۱۳۲
نادر محمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۶۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۸۵۵۸۹۴ _ ۰۳۸۳۳۲۲۴۴۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۵۸۹۴
محمود محمدی اشکفتکی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۹۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۱۵۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۲۶۶۵
صفر محمدی جو کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۷۱۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۱۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۵۵۶۹۳
شهناز محمدی ده چشمه کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۴۱۴۱
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۳۳۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۸۶۷۹۸
محمد محمدی زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۹۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۸۳۱۸
آرش محمدی فارسانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۲۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۴۳۸۹۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۵۴۲۱
صفا محمدی فارسانی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۶۲۶
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۲۲۴۳۰۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۲۴۰۷
آرش محمدقاسمی سامانی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۴۱۳۴
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۸۶۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۰۷۸۵
محمد رضا محمدی میلاسی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۲۴۱
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۵۴۶۲۱۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۹۳۱۸
مهدی میراحمدی سرپیری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۳۸۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۰۸۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۴۲۸۶۶
قدرت مرادی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۲۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۳۱۴۸۸۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۳۸۰۲۸