جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۳۰۸ نتیجه پیدا شد.
نصیر حیدری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۰۴۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۱۰۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۳۹۵۱۴
امیر حیدری جمشیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۱۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۰۲۸۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۲۲۹۳
مصطفی حیدر ی مقدم کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۳۹۰۷
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۲۲۳۴۰۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۶۴۸۹۸
ایرج حیدروند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۵۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر(ملاوی)
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۳۱۹۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۳۱۹۴۵
کامران حسینی کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۶۷۱۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۱۰۴۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۱۶۸۲۱۳۹
حسین حسین پورچشمه کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۲۸۶۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۲۴۶۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۰۴۰۱۰
جواد حسن زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۳۰۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۹۹۲۹۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۱۵۲۲۸۹
سیدحسین حسن زاده فرد کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۴۳۵۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۴۷۳۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۲۴۳۴
علیرضا حسینی مقدم کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۳۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۳۳۳۲۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۴۳۲۵۵۷
ایرج حسنوند کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۴۵۸۶
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۵۲۲۵۷۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۱۴۳۷۱
افشین حسنوند کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۰۶۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۳۴۰۹۰۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۷۳۸۶۵
علی اصغر حسنوند کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۰۲۴
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
تلفن موسسه: ۰۶۶۱۳۲۲۷۲۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۱۶۵۹۴۹