جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۷۴ نتیجه پیدا شد.
نوح معظمی کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۲۳۲۴
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: عدم تمدید
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۱۹۸۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۵۶۱۸۱
مرجان معین قفقازی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۳۵۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۸۵۴۶۶۷۴ _ ۰۳۵۳۵۲۴۱۴۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۵۴۶۶۷۴
عبدالمجید ملانوری شمسی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۲۱۳۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۴۱۳۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۱۰۲۷۴
محمدرضا ملک زاده فیروزآبادی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۵۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: میبد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۳۵۶۶۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۷۰۲۱۹
محمد حسین ممیزی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۳۵۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۰۵۰۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۰۸۳۴۶
لیلا موسوی نسل خامنه کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۴۹۲۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۶۲۳۰۳۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۳۶۶۴
محمد جواد مولودی میبدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۸۶۳
اعتبار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۳۵۴۸۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۸۹۲۱۵
مژگان نبی زاده کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۱۲۶۰۷
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۱۲۹۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۳۶۴۶۰
فضل اله نجیبی اشکذری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۰۲۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۲۵۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۲۵۸۶۴
عبدالحمید نجیبیان کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه:
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: یزد
شهر:
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
میترا نسیم سبحان کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۱۰۸۳۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۸۲۶۲۰۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۹۳۷۷
سیده شهره نصیرالحسینی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۶۳۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳-۸۲۲۹۹۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۶۶۹۹۱