جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۸۳ نتیجه پیدا شد.
مژگان قانع کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۰۷۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۸۰۲۵۸۵
تلفن همراه: ۰۹۲۱۳۷۴۱۷۴۱
فاطمه قره چایی کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۳۶۹۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۶۳۰۴۴۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۶۵۰۷۲
علی قره داغی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۶۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۳۵۵۱۸۲۳
تلفن همراه: ۰۹۳۵۲۵۲۷۲۸۹
رضا قره گزلی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۸۸۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۵۰۳۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۳۰۰۵۶
اقدس قزل ارسلان کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۲۵۵۵
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۶/۰۷
وضعیت: غیرفعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۳۸۴۴۲
بهروز قیصربیگی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۱۲۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۴۴۷۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۶۷۷۱۷۵
ابراهیم قلی پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۴۵۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۵۷۲۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۰۸۹۱۱
صفر قلی زاده کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۲۹۵۹
اعتبار: ۱۳۸۹/۰۷/۳۰
وضعیت: عدم تمدید
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: -۶۳۱۳۸۲۲ ۰۲۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۱۶۳۸۸۴
محمد قلی زاده کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۴۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۸۳۷۴۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۸۸۷۰۶
نصیبه قمری سبزواری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۶۹۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۰۳۲۷۴۱۶۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۳۰۶۶۵