جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۸۳ نتیجه پیدا شد.
محمدجعفر معماری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۸۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۶۳۸۷۵۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۳۹۴۶۰۵
علی اصغر مقصودی کارشناس صنایع دستی
شماره پروانه: ۳۸۲۸
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۸۸۹۵۳۸۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۸۰۳۰۶
محسن مکی کارشناس ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
شماره پروانه: ۹۱۵۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۶۴۲۶۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۸۵۰۵۴
علی مکاری یامچی کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۰۹۴۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۷۷۹۸۰۴۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۳۱۴۹۹
علیرضا ملایی کرکان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۱۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۶۴۳۰۶۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۳۰۶۷۳
ولی ملک کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۳۲۹۰
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۳۲۰۰۱۱۱
تلفن همراه: ۰۹۳۵۰۴۶۶۲۲۲
محمد منجمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۰۲۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۶۱۸۴۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۰۰۰۱۶
حسن منصوری کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۱۹۸۵
اعتبار: ۱۳۸۶/۱۱/۰۸
وضعیت: عدم تمدید
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
مژگان منصوری کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۳۶۹۰
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۳۴۱۰۶۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۳۷۵۰۲
مهدی منصوری فرد کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۵۶۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۴۲۰۳۱۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۳۹۸۲۲