جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۰۱ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۸۶ نتیجه پیدا شد.
ابراهیم هادوی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۱۸
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۲۷۰۵۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۴۱۹۶۳
منصور هدایتکار کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۲۷۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۲۸۵۵۹۰
تلفن همراه: ۰۹۳۵۵۴۶۸۷۷۵
علی همایون مقدم کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۴۹۳
اعتبار: ۱۳۸۸/۱۰/۰۸
وضعیت: انصراف
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۶۵۰۳۵۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۸۸۵۳۷
منصور همتی کارشناس ‫تشخیص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت
شماره پروانه: ۱۱۲۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: فردیس
تلفن موسسه: ۰۶۱۳۴۴۵۶۷۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۱۴۵۵۷۱
احسان واحدی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۷۸۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۶۷۰۳۶۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۳۴۴۴۰
شاهین واعظی سیچانی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۳۴۶۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: هشتگرد
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۴۲۲۲۱۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۰۸۳۲۱
مصطفی وجدانی طباطبائی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۷۴۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: ساوجبلاغ
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۰۷۳۱۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۲۳۱۶۹۲
سهراب وجیهی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۱۸۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۲۰۲۹۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۵۱۸۷۸
مهران وحدتی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۲۳۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: هشتگرد
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۵۰۲۶۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۹۳۲۳
رحمت اله یوسفی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۵۶۸۱
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۳۵۴۷۴۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۶۵۲۶۱