جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
محمدرضا زارع کارشناس ‫علوم آزمایشگاهی
شماره پروانه: ۳۷۱۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۲۸۲۲۲۱۸۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۸۴۲۶۸
نادر زارع کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۹۰۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۲۸۳۳۳۳۶۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۹۱۳۶۲
جلال زارعی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۰۲۷۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۸۳۵۲۵
حمید زارعی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۷۷۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۴۳۶۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۶۰۵۴۷
سعید زارعی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۵۷۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۶۸۵۴۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۵۸۸۸۰
علی یار زارعی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۰۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۳۱۸۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۴۵۲۳۴
معصومه زارعی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۵۸۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۹۵۱۱۰۱۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۲۷۷۲۱
مهناز زارعی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۲۶۹۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۱۶۱۲۹۸-۰۷۱۱۶۲۵۶۷۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۶۱۲۹۸
وحید زارعی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۲۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۹۰۱۸۸
عین اله زارعی باباعربی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۵۵۱
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۸۲۴۷۱۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۳۸۲۱۰