جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
کرامت اله زارع پناه کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۶
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۶۹۰۴
حیدر زارع خفری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۰۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۵۲۷۸۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۲۸۹۳۰
اسماعیل زاهدی کشکولی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۰۲۹۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۶۱۵۶
عبدالخالق یزدانی شیری کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۵۹۰۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: داراب
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۵۲۸۵۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۷۸۹۰۳۶
علی زرپناه فرد کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۸۵۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۲۲۴۲
حمید زرگری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۶۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۹۱۳۷۰۶
غلامرضا زرگری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۶۶۲
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۳۱۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۸۱۱۴۵۶
رقیه زمان زاده کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۳۷۵۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۴۵۵۰۶
جمال ساجدیان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۲۹۴
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: ابطال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۷۴۵۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۶۵۲۵۴
لیلا ساختمانی کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۲۳۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۵۱۹۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۶۰۷۴۴