جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۴۶۷ نتیجه پیدا شد.
عیسی شکیب کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۶۹۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۵۴۹۶۶
فرشید شکوهی نیا کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۸۵۴
اعتبار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۵۷۱۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۵۷۱۱۵
سیدعبدالحسین شمس زاده کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۰۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۱۳۷۱
صالح شهابی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۳۶۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۲۷۲۴۲۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۱۴۱۸
جهانپور شهبازیان کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۷۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۲۶۳۸۵۵۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۶۶۷۸
الهام شهبازی کوشککی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۹۰۵۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۸۴۲۹۹۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۹۹۳۳۴
شبنم شهیدی کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۲۰۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۰۲۴۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۸۱۵۷۶
علی صاحبکرم فرد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۴۶۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۰۳۶۲۳۹۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۲۵۹۰۸۲
اصغر صیاد غجه بیگلو کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۴۰۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۸۱۹۱
احمدرضا صادقی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۷۴۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فراشبند
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۱۱۸۷۸