جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
علی سبحانی نژاد کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۲۴۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۹۲۶۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۰۲۹۴۹
معصومه ستونی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۲۳۲۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۰۷۹۱۱
علی سخن پرداز کارشناس باستان شناسی و حفاظت آثار باستانی
شماره پروانه: ۳۵۳۲
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۲۲۳۱۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۶۶۱۹۷
سیه فرشته سعادت کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۱۸۶۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۸۱۷۱۲۰-۰۹۱۷۱۸۲۱۴۹۲-۰۷۸۲۲۲۲۱۴۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۸۱۷۱۲۰
سامان سعیدی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۰۷۱۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۵۷۸۶
علی محمد سیف زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۱۹۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۴۲۲۳۲۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۹۰۷۵۵۸
سعید سلطانی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۳۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۹۵۴۲۹
محمود سلطانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۱۰۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۶۰۷۸۵
سیدعلیرضا سلیمان پور کارشناس ‫امور بیمه
شماره پروانه: ۵۴۳۵
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۰۴۳۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۸۱۵۴۲
اکرم سلیمان زاده کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۳۹۴۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۰۴۰۹۹