جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
رزیتا عشاق کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۸۶۶
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۶۲۶۱۵۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۸۹۷۴۲
معصومه عظیمی راد کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۳۴۲۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۹۰۷۲۳۰
علیرضا علیایی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۳۶۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۰۶۰۶۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۶۰۶۲۵
علیرضا علی یاری کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۳۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: مرخصی
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۳۰۸۱۹
علیرضا علی بیگی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۳۴۳۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۷۵۶۳۳
امیر حسین عمادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۸۹۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۰۸۵۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۹۰۰۰
رقیه عمادی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۶۵۴۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۳۱۹۵۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۲۶۱۶۳۵
احمد غبرائی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۴۲۱
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۲۲۲۸۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۱۹۲۲۷
مسلم غفاری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۲۴۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۷۴۲۳۵۲
سعید غلامزاده کارشناس امور ‫پزشکی
شماره پروانه: ۱۰۷۸۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۳۲۴۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۴۸۱۹