نمایش فرم نمایش فرم

 ثبت نام وکالت تخصصی

 

وکیل گرامی، در فرم حاضر، می توانید به منظور شرکت در دوره های آموزشی وکالت تخصصی با درخواست بررسی سوابق جهت صدور گواهی وکالت تخصصی ثبت نام نمایید.

 

به خاطر داشته باشید که هر وکیل حداکثر در سه رشته وکالت تخصصی می‌تواند ثبت نام جداگانه داشته باشد و درخواست صدور گواهی نماید.

 

ثبت نام و درخواست صدور گواهی وکالت تخصصی به منزله پذیرش شیوه نامه وکالت تخصصی خواهد بود.

 

* جهت اطلاع از دسته بندی دپارتمان و رشته‌های تخصصی، به صفحه اداره وکالت تخصصی در سایت مرکز مراجعه فرمایید.

 

* به منظور آموزش نحوه ثبت نام و تکمیل اطلاعات در فرایند، راهنمای ثبت درخواست وکالت تخصصی را ملاحظه نمایید.

۱۴۰۲/۱۲/۱۵
ثبت درخواست
اطلاعات شخصی
0
اطلاعات پروانه
/ /
/ /
جستجو
رشته مورد تقاضای گواهی وکالت تخصصی
سوابق تحصیلی دانشگاهی
رشته گرایش نام دانشگاه
سوابق اجرایی، آموزشی، پژوهشی
در صورت دارا بودن سابقه وکالت مرتبط، تصویر دادخواست، دادنامه و لایحه ارائه شده یا لایحه و دادنامه‌ای که به عنوان خوانده و خوانده در آن حضور داشتید را بارگذاری نمایید
بله   خیر
بله   خیر
سوابق تحصیلی حوزوی
نام حوزه
دارم   ندارم
سوابق پژوهشی مرتبط با رشته وکالت تخصصی
دارم   ندارم
دوره های آموزشی گذرانده مرتبط با رشته
نام دوره برگزار کننده
دارم   ندارم
سوابق تدریس آکادمیک/ کارگاه مرتبط با رشته
نام موسسه/ دانشگاه عنوان درسی
دارم   ندارم
سوابق اداری و اجرایی
نام سازمان/ اداره علت خاتمه همکاری سمت
دارم   ندارم
متقاضیان می بایست نسخه فیزیکی کلیه مدارک مرتبط با رشته وکالت تخصصی مورد تقاضا را به دبیرخانه مرکز به کد پستی «1915673751» به صورت برابر اصل شده تا یک ماه پس از ثبت درخواست ارسال نمایند
سوابق وکالتی راهنما
بارگذاری مستند توضیحات
دارم   ندارم
سوابق قضاوتی
سمت عنوان شعبه بارگذاری ابلاغیه قضایی توضیحات
بارگذاری مدارک
بارگذاری تصویر پروانه وکالت بارگذاری تصویر دفترچه وکالت بارگذاری تصویر صفحه اول شناسنامه بارگذاری تصویر صفحه اول کارت ملی
سوابق اجرایی، آموزشی، پژوهشی
در صورتی که دارای سوابق مرتبط دیگر بوده یا در خصوص خود توضیحات تکمیلی دیگری را لازم به ذکر می دانید، در قسمت ذیل بیان نمایید
خير
captcha بازخوانی تصویر