جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۴ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۲۵۸۰ نتیجه پیدا شد.
یوسف ابراهیمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۹۰۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۹۲۹۴۰۷
آدرس موسسه:
محمدتقی ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۲۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ارسنجان
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۵۲۶۰۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۸۴۹۳۹
آدرس موسسه: فارس-ارسنجان-چهارراه سعیدیه پشت مدرسه سعیدیه
مجتبی ابراهیمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۹۰۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۴۰۷۲۶۶
آدرس موسسه:
لیلا ابراهیمی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۰۹۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۹۵۶۱۸
آدرس موسسه: شیراز خ سمیه ساختمان آریا ارگ ط۴ و۹
قباد ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۶۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۴۲۲۴۴۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۹۱۵۵۲۱
آدرس موسسه: فارس جهرم-بلوار معلم خیابان اندیشه روبروی کوچه ۷ طبقه فوقانی مرکز کپی جهرم
عبدالله ابراهیمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۵۶۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۹۴۷۳۳۱۰۹
آدرس موسسه:
سحر ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۵۹۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۸۶۷۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۹۶۶۸۹
آدرس موسسه: رحمت آباد نبش ک ۴۱ س آفتاب ط ۱ و ۱
رضا ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۵۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ارسنجان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۰۸۶۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۱۲۸۲۴
آدرس موسسه: شیراز چهارراه هوابرد نرسیده به آسیاب قوامی زرهی روبروی نمایشگاه مبل نگین ساختمان مهر ط ۱ و ۳
الهام ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۱۸۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۱۴۹۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۲۲۵۹۶
آدرس موسسه: ملاصدرا شهیدجمالی س پارس
ایرج ابراهیمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۸۳۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: داراب
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۳۴۷۹۹۱۶۹
آدرس موسسه:
قائم‌ ابراهیمی‌ وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۶۸۶۹
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۲۲۲۳۶۴۴۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۲۴۹۱۲
آدرس موسسه: کازرون-۴راه بانک ملی-جنب اداره مخابرات-ساختمان هادی ط۲
وحید ابراهیم زاده سروستانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۵۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سروستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۸۴۵۱۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۲۰۵۲۵۷۵
آدرس موسسه: سروستان خ جمهوری اسلامی جنب بیمه کار آفرین ط اول
سیده فاطمه ابریشمی نیک وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۰۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۲۲۸۵۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۱۲۲۱۲۸
آدرس موسسه: مرودشت خیابان سعدی روبروی درمانگاه تامین اجتماعی جدید طبقه فوقانی عمده فروشی زارع
محمد اب رود کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۰۱۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۱۹۸۱۷۶۰۶
آدرس موسسه:
سونا ابوالحسن بیگی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۵۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۸۴۲۲۹
آدرس موسسه:
فاطمه اتابکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۴۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۱۶۵۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۸۵۳۲۵
آدرس موسسه: شیراز-خ فخرآبادشرقی نبش ک۶سمت راست پ۵۴
سعید اتابکی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۲۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: باب انار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۹۹۱۷۰
آدرس موسسه:
مریم اتحاد خوب کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۹۸۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۸۶۷۲۹۱
آدرس موسسه:
اردلان آتشی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۸۹۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۲۱۵۵۶۵۰۲۳
آدرس موسسه:
فائزه اجراء وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۹۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۲۲۲۶۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۰۰۱۱۷
آدرس موسسه: شیراز-آزادی-کوچه۴شهیدحدادی{۶مشکین فام}-کوچه۳سمیه{۶/۶شهیدمشکین فام}-ط۲-واحد۵
محمدحسن احتشامی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۱۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: نی ریز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۳۸۶۸۱
آدرس موسسه:
میترا احدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۱۳۲۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۷۱۴۳۲۲۰۸۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۰۸۴۰۴۸
آدرس موسسه:
وجیهه احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۱۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لامرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۳۷۸۰۷
آدرس موسسه:
نازنین احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۸۴۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۵۴۴۹۱۳
آدرس موسسه:
مهران احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۴۱۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۴۸۹۶۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۷۸۲۶۶
آدرس موسسه: شیراز بلوار زرهی نبش بولوار بعثت نبش کوچه ۲۸ پ ۳۱
مهدی احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۴۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۸۰۱۲۶۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۷۰۴۷۴
آدرس موسسه: شیراز بلوار پاسداران نبش خ شهید آقایی ساختمان یاس ط۱ و۱
مریم احمدی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۹۰۸۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۵۵۰۰۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۱۷۲۴۳۳
آدرس موسسه: فارس اقلید م شهدا خیابان چمران
محمود احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۱۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۲۰۸۰۱
آدرس موسسه:
محمد رضا احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۵۹۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۹۹۳۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۳۵۹۳۰
آدرس موسسه: شیراز معالی آباد ک ۳۱ ساختمان اوتانا ۲ واحد ۱۰۱
محمدحسین احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۸۰۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۹۴۷۸۳۳۹۰
آدرس موسسه:
محمد باقر احمدی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۹۲۴۹
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۵/۱۸
وضعیت: ابطال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۸۲۲۲۰۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۲۲۲۰۲۲
آدرس موسسه: سپیدان-ک نانوائی سنگگ-جنب گیاهپزشکی-دفتر وکالت
مجتبی احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۹۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۲۲۶۷۲۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۴۳۸۸۴
آدرس موسسه: لار - شهر جدید - روبروی دادگستری - ساختمان وکلای پایه ۱
علی احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۹۶۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۳۴۴۱۳۹۳۶
آدرس موسسه:
عباس احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۸۱۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۲۲۸۲۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۰۷۸۱۵
آدرس موسسه: استهبان مقابل دادگستری جنب نامه نگاری حسین پور
شکراله احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۸۴۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فراشبند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۳۲۸۸۹۶
آدرس موسسه:
سعید احمدی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۳۰۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: رستم
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۶۷۶۰۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۴۲۴۶۴
آدرس موسسه: شهرستان رستم شهر مصیری-ساختمان معراج-ط۲
سعید احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۰۳۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۲۱۸۲۸
آدرس موسسه:
زهرا احمدی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۸۵۰۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۵۲۱۹۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۸۹۹۴۶۵
آدرس موسسه: فارس نورآباد خ باهنر جنب کمیته امداد
زینب احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۹۷۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۶۲۱۶۰۴۶۷
آدرس موسسه:
زینب احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۹۸۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مهر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۰۰۸۴۸۹۱۰
آدرس موسسه:
حمیده احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۹۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۱۵۶۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۱۶۶۱۳۹
آدرس موسسه: شیراز فلکه گاز پاساژ انتظاری ط۳ و ۶
امیر مهدی احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۹۲۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بیضاء
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۵۳۲۶
آدرس موسسه:
الهه احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۸۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۷۰۷۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۶۹۱۵۰
آدرس موسسه: شیراز خ ستارخان روبروی ولی عصر ساختمان خضرا ط۸
احسان احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۱۵۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۶۹۴۸۵۰۷۶
آدرس موسسه:
ابراهیم احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۰۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۱۰۲۶۴۴
آدرس موسسه: شیراز- خیابان ملاصدرا کوچه ۵ ساختمان سورنا
زهرا احمدی‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۲۲۵۷۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۳۱۷۴۶
آدرس موسسه: فارس کازرون چهارراه دادگستری ابتدای خیابان حضرتی ساختمان مهر سمت چپ کوچه اول واحد اول
تهمینه احمدی اسلام لو کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۸۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بیضاء
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۵۲۸۱۳۲۶۲
آدرس موسسه:
زهره احمدیان کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۲۹۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بیضاء
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۵۴۱۷۳۳۸۶
آدرس موسسه:
طیبه احمدپور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۸۳۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: گراش
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۲۴۵۸۸۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۰۸۴۵۳۰
آدرس موسسه: گراش میدان بسیج خ بسیج روبروی دارالقران
راضیه احمد پور کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۸۴۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سروستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۰۳۵۸۳۴۷۲
آدرس موسسه:
اسماعیل احمدی پور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۳۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: قیروکارزین
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۴۵۲۷۴۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۹۱۵۰۸۶
آدرس موسسه: فارس قیر وکارزین بالاتر از دادگستری دفتر وکالت
ابوالفضل احمدی دوقزلو کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۸۰۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فراشبند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۳۲۷۸۲۶
آدرس موسسه:
مریم احمدی زاد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۲۴۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۸۲۴۰۸۶
آدرس موسسه:
عبدالرضا احمدی زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۱۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لامرد
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۲۷۲۵۵۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۸۲۲۹۰۴
آدرس موسسه: فارس شهرستان لامرد خ کوثر کوچه ۴ سمت راست واحد۱ طبقه اول
سیدعبدالمجید احمدی زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۳۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لامرد
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۵۲۳۵۹۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۱۱۶۲۳
آدرس موسسه: لامرد جنب دادگستری
بهاره احمدی شوریجه کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۲۶۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سروستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۳۹۰۷۴۶۸۹
آدرس موسسه:
عباس احمدی قره خانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۰۹۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فراشبند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۷۱۷۴۰
آدرس موسسه:
محمد احمدی قره قانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۵۸۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۳۰۱۴۱۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۱۴۱۹۲
آدرس موسسه: شیراز بلوار زرهی روبروی تقاطع بعثت ط فوقانی بانک مسکن ط ۲ و ۵
علی اخترنسب کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۸۴۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۱۳۴۰۹۷
آدرس موسسه:
ابوذر اخگر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۶۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۳۵۷۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۹۴۷۷۸
آدرس موسسه: شیراز-بلوار پاسداران روبروی درمانگاه محمدرسول ا..ساختمان وزرا ط ۳ و ۸
احسان اخلاقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۰۶۲
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۳۵۷۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۰۹۲۸۲
آدرس موسسه: شیراز-خ توحید-داریوش سابق-بازار دشتی-ط آخر-پ۳۰۶
مهدی اخلاقی مفرد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۹۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۰۳۴۵۲۹۱۰
آدرس موسسه:
راضیه یادگار کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۹۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۳۹۴۶۳۵
آدرس موسسه:
سعیده ادهمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۳۱۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مهر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۸۴۴۶۱۶
آدرس موسسه:
سارا ادهمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۳۰۵۰۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۰۵۰۶۷۶
آدرس موسسه: شیراز-چهارراه خلدبرین-به سمت مشیرغربی-پلاک۲۹
محمدحسن آذری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۲۰۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۰۴۰۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۱۳۹۵۰
آدرس موسسه: فارس شیراز خ قصردشت کوچه ۳۴ پلاک ۲۹۹ آپارتمان نیکان ط۱
اکبر آذرنیا کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۱۷۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۱۴۳۶۱
آدرس موسسه:
مهدی آریان کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۸۳۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جره و بالا ده
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۱۹۴۲۱۵
آدرس موسسه:
مریم ایران پرست وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۰۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۲۲۳۸۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۹۳۴۲۸
آدرس موسسه: فارس مرودشت-خ سعدی-نبش کوی کلانتری۱۲-ط فوقانی الکتریکی
محمد جعفر ایرانپور سعدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۹۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ارسنجان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۰۲۰۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۷۳۸۳۰
آدرس موسسه: روبروی پرسی گاز دفتروکالت
پویا ارجمند کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۷۸۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۲۳۵۲۳
آدرس موسسه:
منوچهر ارجمند اینالو وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۷۲۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۴۵۹۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۰۴۳۸۵
آدرس موسسه: شیراز-فرهنگ شهر ک ۵۴ فرعی ۵۴/۳ پ ۷۳ ساختمان آوا واحد ۸
عنایت اله ارجمند مزیدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۲۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیبکوه
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۴۳۲۴۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۱۹۰۵۱
آدرس موسسه: فسا بخش شیبکوه بلوار امام خمینی جنب شرکت تعاونی امیرکبیر
یار محمد ارجمند مزیدی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۱۱۰۹
اعتبار:
وضعیت: ابطال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۳۱۳۳۳۱۹۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۱۰۵۶۹
آدرس موسسه: فاز ۴ ابتدای خ اندیشه مقابل مجتمع گلشهر
مجتبی‌ ارجمند مزیدی‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۲۰۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۳۱۱۰۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۱۱۶۳۰
آدرس موسسه: فارس فسا بلوار صاحب الزمان روبروی بیمه سلامت ساختمان وکلا ط۱ و۴
ناصر ارجمندی نژاد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۹۶۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۳۰۱۰۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۰۰۰۴۳۴۰
آدرس موسسه: شیراز خ رودکی ساختمان رضا ط ۱ و ۱
حسین اردشیری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۰۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۴۱۳۱۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۱۲۷۸۸
آدرس موسسه: فارس کازرون چهاراه دادگستری ابتدای خ قدس شمالی ط دوم ساختمان قشقایی
الهه اردشیری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۰۶۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۰۶۷۵۸۸۱۵
آدرس موسسه:
مریم اریک وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: زرین دشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۷۵۲۷۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۸۹۱۱۵۷
آدرس موسسه: زرین دشت خ ولیعصر دفتر وکالت
بهمن ارکیا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۹۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۶۲۷۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۴۴۵۹۰۷
آدرس موسسه: فارس -اباده- خ هجرت روبروی دادگستری
امین ارکیا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۵۴۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: زرقان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۶۲۳۷۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۳۶۷۵۱
آدرس موسسه: فارس-زرقان-خ شهرداری-جنب دادگاه
سکینه یارمحمودی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۸۶۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ارسنجان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۹۱۹۲۶۰۱۰
آدرس موسسه:
حسین یارمحمودی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۰۵۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ارسنجان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۵۳۰۲۸۹
آدرس موسسه:
حسن یارمحمودی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۹۱۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خرم بید
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۱۳۲۱۵۲۹۱
آدرس موسسه:
حسین آرمون وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۱۰۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۰۹۰۰۰
آدرس موسسه: شیراز خ ملاصدرا خ حکیمی ساختمان حکیم ط ششم
علی آروین کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۹۶۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۹۱۷۷۲۳۱۲۲۳
آدرس موسسه:
مریم آروین نیا کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۹۷۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۳۲۱۵۴۴
آدرس موسسه:
محمود آزادی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۷۲۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اردکان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۳۷۶۷۱۷۹۲
آدرس موسسه:
کورش آزادی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۲۶۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۰۵۵۲
آدرس موسسه:
رقیه آزادیخواه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۴۷۳۰۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۱۲۹۹۴
آدرس موسسه: ملاصدرا-نبش خ خلیلی-پاساژ اناهیتا-ط۲
نسرین آزادی دوقزلو وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۹۷۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۵۰۶۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۹۵۲۳۰۹
آدرس موسسه: فارس-آباده-خیابان امام-روبروی بانک انصار جنب دفتر هواپیمایی
علی آزادی طلب مهجن آبادی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۲۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۱۳۵۹۳۹
آدرس موسسه:
عبدالخالق آزاد گلستانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۵۰۶۸۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۹۵۱۴۵
آدرس موسسه: شیراز خ پیروزی (نمازی سابق) جنب چاپخانه فرهنگ ط۳
مهدی ایزدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۹۴۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۲۲۷۶۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۱۹۱۶۸
آدرس موسسه: فارس شهرستان مرودشت شهر مرودشت خ سعدی روبروی خ رسالت ساختمان پرکاس ط ۲
معصومه ایزدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۰۳۵
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۳۴۱۴۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۵۸۶۲۲
آدرس موسسه: کریمخان زند خ رودکی بن بست ۱۰ پ۹۲ س آرش ط ۲ و ۳
محمدرضا ایزدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۲۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۸۲۷۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۱۷۱۰۸
آدرس موسسه: شیراز خ قصر دشت خ صورتگر ک۱۴ساختمان همای جم ط۲واحدشمالی
لیلا ایزدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۸۴۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۶/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۹۶۸۴۶۸
آدرس موسسه:
کریم ایزدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۳۰۵۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۴۰۴۵۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۷۸۱۴۲۰
آدرس موسسه: فارس بوانات روبروی دادگستری
عبدالرحیم ایزدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۱۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خرامه
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۷۱۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۲۴۴۰
آدرس موسسه: شیراز-بلوار ازادی-فلکه گاز-کوچه۱۱-واحد۴-ط۱ پاساژ انتظاری
سهیلا ایزدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۲۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۴۱۲۲۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۰۹۴۲۹۵
آدرس موسسه: بوانات شهرک ولیعصر روبروی دادگستری
سارا ایزدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۸۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خفر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۶۰۵۹۹
آدرس موسسه:
زینت ایزدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۳۵۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۱۷۸۱۴۴۸۸
آدرس موسسه:
حسن ایزدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۵۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کوار
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۳۰۹۰۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۷۱۱۴۲
آدرس موسسه: کوار -بلوار امام خمینی -خیابان تامین اجتماعی- دفتر وکالت
محمدمهدی ایزدپناهی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۹۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سپیدان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۰۱۵۳۵۶
آدرس موسسه:
مریم ایزدی خرامه وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۹۶۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کربال
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۳۷۲۲۷۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۴۸۱۲۹
آدرس موسسه: فارس خرامه فاز ۵ خ کارگر
حدیثه ایزدی خواه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۲۴۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کوار
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۸۲۲۹۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۰۳۴۶۷
آدرس موسسه: فارس کوار خ تامین اجتماعی جنب مرکز جمع آوری شیر
رویاایزدی راد ایزدی راد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۲۵۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۵۷۰۷۱۸۱۸
آدرس موسسه:
محسن ازرم وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۱۲۱۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۵۵۱۴۲
آدرس موسسه: شیراز ب مدرس خ شهید دوران جنب سوپر دهکده کالباس ط دوم
مسعود اژدری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۹۶۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۶۴۹۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۵۶۰۳۵
آدرس موسسه: شیراز-خ قصرشت-آسیاب قوامی-ساختمان مجید-ط ۳-واحد۴
فرامرز اژدری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۲۶۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۳۸۶۰۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۱۴۹۵۴
آدرس موسسه: فارس کازرون چهاراه دادگستری ابتدای خ حضرتی مجتمع بزرگ وکلا ط ۳ و ۱۱ دفتر وکالت
سیامک اژدری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۴۱۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اردکان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۲۰۴۳۰۸
آدرس موسسه:
حسن اژدری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۲۰۷
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۴۰۶۶۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۵۰۲۳۱
آدرس موسسه: شیراز خ ملاصدرا خ جمالی ساختمان یاشیل ط ۴ و ۸
مرتضی‌ اژدری‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۶۹۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۳۱۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۹۹۲۶۴
آدرس موسسه: شیراز فلکه گاز کوچه ۱۱ جنب پاساژ انتظاری درب اول سمت چپ ط اول واحد ۲
مهسا اژدری زرندی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۴۸۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۱۷۰۹۸۸
آدرس موسسه:
قمر اژدهاکش وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۸۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۲۵۶۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۹۷۲۶۴
آدرس موسسه: شیراز میدان نمازی اول ملاصدرا جنب بانک سرمایه ساختمان عرفان ط ۴ واحد ۱۳
ابوذر اژدهاکش وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۳۴۴۲۴
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۵۰۷۴۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۸۷۲۵۹۴
آدرس موسسه: شیراز خ تیموری روبروی بانک ملی طبقه فوقانی فروشکاه جعفریان
زهره اژدها کش پور وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۹۵۹۸
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۳۱۰۸۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۹۳۸۶۰
آدرس موسسه: شیراز فرهنگ شهر کوچه ۴ فرعی ۴/۱ ساختمان رز
هانیه اژدهاکش فاموری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۹۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۸۵۹۳۸۶
آدرس موسسه:
حسین آسایش کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۷۰۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۷۰۴۷۸
آدرس موسسه:
سوسن‌ اسپرجانی‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۲۵۱۹۸
آدرس موسسه: شیراز- ۲۰ متری سینما سعدی تقاطع معدل ساختمان سال - ط ۴ و ۴۰۳
حسین استاد نژاد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۴۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۸۷۱۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۹۲۰۰۶
آدرس موسسه: شیراز خ قصرالدشت آسیاب قوامی - ساختمان ارسلان طبقه ۶ واحد ۵
محمودرضا استقلال وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۸۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۲۹۴۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۸۸۷۶۱
آدرس موسسه: شیرازخ سعدی پاساژ شیراز کلینیک ط ۲
علی استوار کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۹۷۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۹۸۷۷۳۲
آدرس موسسه:
ابراهیم استواره کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۹۸۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۴۸۸۶۸
آدرس موسسه:
مهدی اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۹۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۲۴۶۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۲۷۵۷۱
آدرس موسسه: شیراز-بلوار پاسداران-ایستگاه چوگان-جنب شیرینی سی گل-ساختمان عرفان-ط۲-واحد۵
مریم اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۰۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۷۲۳۸۲۲۵۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۷۷۱۳۹۶
آدرس موسسه: خ ملاصدرا خ جمالی خ پارس ط ۱ و۷
مریم اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۵۴۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۲۲۳۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۴۴۵۹۰
آدرس موسسه: شیراز شهرک گلستان بلوار علامه دهخدا کوچه ۱۲ پ ۲۳۵
محسن اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۵۳۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۴۲۷۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۲۷۸۸۰۸
آدرس موسسه: آباده-خ هجرت-روبروی دادگستری
فرهاد اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۹۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خنج
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۲۶۲۸۵۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۱۶۸۷۵
آدرس موسسه: فارس خنج خ امام خمینی چهارراه گروهان جنب طلافروشی چاه طوس
عبدالمحمد اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۷۵۶۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۸۰۱۴۰
آدرس موسسه: شیراز -پل حر ابتدای خ مشکین فام نش کوچه ۲ ط فوقانی مرغ فروشی ط اول
حمید اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کامفیروز و کر
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۶۳۱۰۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۹۴۷۰۷
آدرس موسسه: کامفیروز روستای علی آباد علیا
اسماعیل اسدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۸۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کنار تخته و کمارج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۱۳۹۵۵۶
آدرس موسسه:
یاسر اسدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۵۳۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کوار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۹۱۴۷۳۶
آدرس موسسه:
فاطمه اسدالهی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۴۹۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۰۹۷۲۰۲
آدرس موسسه:
فرزانه اسدالهی زوج وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۹۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۲۰۷۰۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۰۹۷۸۳۱
آدرس موسسه: شیراز چهارراه زند خ سعدی ک پارک هتل ط ۱
راضیه اسدپور وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۲۸۱۵
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
وضعیت: ابطال
استان: فارس
شهر: مهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۲۸۲۵۶۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۸۴۷۵۳۸
آدرس موسسه: مهر بلوار امام خمنی تقاطع فرنگ مجتمع تجاری مسکونی رستگار
سیدمحمدعلی اسدی پور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۹۷۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۲۲۸۵۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۶۳۶۰۳
آدرس موسسه: فارس مرودشت خ سعدی روبروی درمانگاه تامین اجتماعی جدید طبقه فوقانی عمده فروشی
پروین اسدی زاده قره جلو کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۹۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: رستم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۶۰۷۲۲۹۷۳
آدرس موسسه:
لاله اسفندیاری وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۹۷۲۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۲۲۸۷۶۱۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۶۸۵۳۱
آدرس موسسه: NULL
سلمان اسفندیاری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۲۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۲۵۲۰۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۷۶۴۴۵
آدرس موسسه: مرودشت خیابان انقلاب نبش خیابان مدرس ساختمان پاسارگاد ط۲
سیاوش اسفندیاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۷۹۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کنار تخته و کمارج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۱۸۷۵۷
آدرس موسسه:
بهنام اسفندیاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۸۶۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ارسنجان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۰۳۵۴۲
آدرس موسسه:
زینب اسفندیاری بیات کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۹۵۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۸۵۲۰۴
آدرس موسسه:
محمد اسفندیاری فر کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۸۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: پاسارگاد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۶۳۰۳۷
آدرس موسسه:
مجتبی اسکندری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۹۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۸۷۶۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۷۱۰۱۳
آدرس موسسه: شیراز چهارراه زرگری به سمت میدان قصردشت جنب شیرینی سرای ماه پلاک ۲۱۲
فردین اسکندری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۲۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۲۲۰۴۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۲۰۲۰۸
آدرس موسسه: فارس-استهبان-خ توحید-ساختمان نگین-ط اول
سمیه اسکندری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۶۰۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۸۸۶۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۵۶۷۱
آدرس موسسه: شیراز ب پاسداران خ شهید آقایی ساختمان صدف و ۱
حمیده اسکندری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۹۲۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ارسنجان
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۵۲۵۴۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۲۵۲۱۳۹۰
آدرس موسسه: فارس ارسنجان ب دکتر مهدی اسکندری روبروی کلانتری ۱۱ دفتروکالت
حسین اسکندری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۲۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۴۶۳۴۱
آدرس موسسه:
حامد اسکندری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۷۵۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۰۲۴۵۲۲
آدرس موسسه:
روح اله اسکندری بکتی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۹۱۳
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۰۲۸۸۶۸
آدرس موسسه:
هادی اسکندری راد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۱۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۰۸۸۰۲۵۲۷
آدرس موسسه:
زهرا اسلمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۵۷۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۵۲۰۹۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۵۲۰۱۷۱
آدرس موسسه: فارس اقلید خیابان گلستان روبروی کوچه نهم
مرضیه اسماعیلی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۸۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: استهبان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۸۹۸۹۱۰
آدرس موسسه:
محسن اسماعیلی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۹۰۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۴۶۶۳۸۰
آدرس موسسه:
لهیا اسماعیلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۸۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۴۱۷۸۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۷۷۰۸۱۶
آدرس موسسه: شیراز صدرا فاز یک خ کوهسار جنب شورای حل اختلاف و اداره اوقاف
فهیمه اسماعیلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۳۶۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۸۲۲۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۶۷۰۹۶۷
آدرس موسسه: ملاصدرا-خ جمالی-ساختمان یاشیل-ط۲ و ۳
فردین اسماعیلی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۳۰۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۶۳۳۶۳
آدرس موسسه:
زهیر اسماعیلی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۱۵۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۷۹۵۱۶۱
آدرس موسسه:
فاطمه اسماعیل بیگی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۱۶۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کربال
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۲۵۵۷۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۷۰۱۲۴
آدرس موسسه: فارس شهرستان کربال خرامه شهیدآباد جاده قدیم
شهرزاد اسماعیلی بهابادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۲۰
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۳۱۳۰۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۳۰۰۱۳۴
آدرس موسسه: فسا-چهارراه ناصر خسرو بالاتر ازپمپ گاز ساختمان حافظ ط همکف پ۴۴۷
یاسر اسماعیلی تزنگی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۹۳۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سروستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۰۱۴۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۱۴۴۳۹
آدرس موسسه: سروستان خ شهید خسرو رضایی ک ۱۰ طبقه فوقانی مهدکودک امیدهای زندگی
مهرنگار اسماعیل زاده کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۴۷۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مشهد مرغاب
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۶۴۴۴۲۶۲۵
آدرس موسسه:
مریم‌ اسماعیلی زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کازرون
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۲۳۷۳۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۹۴۲۷۴
آدرس موسسه: فارس کازرون روبروی دادگستری
رضا اسماعیلی شهنانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۲۸۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: داراب
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۶۳۰۱۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۱۱۵۴۲
آدرس موسسه: فارس-داراب خ برق دفتر وکالت اسمعیلی۲۲۲۱۷۴۳۰
احسان اسماعیلی مزیدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۹۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۸۳۱۵۹۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۱۱۹۰۶
آدرس موسسه: فارس-فسا- بلوار صاحب الزمان-ساختمان وکلای دادگستری-طبقه اول واحد۴
مریم اسماعیلی وکیل آبادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۴۷۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۳۱۳۰۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۲۰۴۰۷۳۱
آدرس موسسه: فارس فسا میدان پلیس جنب بیمه مرکزی ایران ط اول دفتر وکالت خ مریم اسماعیلی
محمد آسمانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۲۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۸۳۰۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۵۳۱۷۶
آدرس موسسه: شیراز -خ عفیف آباد-روبروی بیمارستان میر ساختمان۱۱۰ ط۲
مهدی اسمعیلی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۲۷۵۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: نی ریز
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۸۳۴۶۷
آدرس موسسه:
رحیم اسمعیلی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۲۰۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خرامه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۹۷۹۶۹۳۹۷
آدرس موسسه:
جلیل اسمعیلی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۵۹۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۰۹۲۷۹
آدرس موسسه:
یاور اسمعیلی فارسی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۸۲۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خرامه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۲۸۳۱۹۱
آدرس موسسه:
هاجر یاسینی نیا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۸۴۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۲۰۲۹۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۱۱۲۲۱۹
آدرس موسسه: شیراز. چهار راه ملاصدرا، روبروی باشگاه حجاب، ساختمان مهر، طبقه دوم
سکینه اشیان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۴۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: زرین دشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۳۷۵۳۰۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۸۲۰۲۶۶
آدرس موسسه: فارس-زرین دشت-حاجی اباد-خ ولی عصر عج نرسیده به فرمانداری
نازیلا اشرف حقیقی جهرمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۱۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۲۷۷۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۴۴۰۹۲
آدرس موسسه: شیراز-چهارراه زند-خیابان سعدی-ساختمان ایران ماشین-ط۱-واحد۴
علیرضا آصف جاه کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۸۳۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: داراب
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۷۰۳۷۲
آدرس موسسه:
مژگان اصلانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۹۶۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۴۳۳۵۹۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۹۲۵۸۶۰
آدرس موسسه: جهرم -خ اسدابادی-روبروی دادگستری ساختمان شماره۲
ابوالحسن اصلانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۹۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۰۴۰۴۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۴۰۴۵۵
آدرس موسسه: فارس فیروزآبادخیابان جهاد جهاد روبه روی شورای حل اختلاف
عاطفه اصلی نژاد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۹۲۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۰۶۱۸۹۰۴۱
آدرس موسسه:
بهادر اطمینان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۵۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۳۱۷۶۷۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۷۶۷۹۷
آدرس موسسه: بلوار پاسداران خ فلاحی بلوار کاج کوچه ۸ سمت چپ منزل ششم
معصومه افراسیابی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۹۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سروستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۴۱۱۵۶۷۹
آدرس موسسه:
غلامرضا افراسیابی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۳۹۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خفر
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۴۵۱۷۱۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۹۱۰۷۱۴
آدرس موسسه: فارس شهرستان جهرم خفر روبه روی دادگاه عمومی خفر سه راهی آباد شاپور دفتر وکالت
رستم افراسیابی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۰۵۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: کوار
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۸۰۳۴۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۸۷۰۴۲۸
آدرس موسسه: فارس کوار جنب بانک صادرات پلاک۲ و۱
اکبر افراسیابی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۰۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۳۲۵۲۲۲۷۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۴۷۴۲۰
آدرس موسسه: شیراز-بخش مرکزی شهر شیراز-احمد آباد صغاد-کوچه ۱۰/۶ احمدیه-کوچه ۵ شهید شیرودی-دفتر وکالت-ط اول-واحد۱
زهرا افروزنسب کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۳۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: زرقان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۶۳۱۱۶۴۷
آدرس موسسه:
لیلا افسری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۲۰۳۸۴
آدرس موسسه: شیراز ضلع شمالی میدان معلم طبقه فوقانی املاک آرین
علی افسری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۰۶۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۳۴۶۲۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۰۶۴۵
آدرس موسسه: شیراز بیست متری سینما سعدی جنب داروخانه طباطبایی ساختمان متا طیقه ۳ و ۸
رضا افسردیر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۱۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۸۴۲۷۸۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۷۰۵۷۰۴
آدرس موسسه: شیراز بلوار پاسداران زرهی اول چوگان ساختمان فرزاد ط ۵ واحد ۱۷
زهره افشار وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۳۹۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: نورآباد (دلفان)
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۵۲۲۴۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۳۷۵۹۰
آدرس موسسه: توتستان کوچه ۶ قدوسی سمت راست درب دوم
بابک افشار کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۴۹۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خنج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۰۰۴۶۶۲
آدرس موسسه:
اصغر افشارپور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۱۹۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۳۶۶۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۱۰۵۷۷
آدرس موسسه: شیراز بلوار پاسداران نبش پل چوگان جنب قنادی سی گل س فرزاد ط۱ و۱۶
ابراهیم اقائی بومه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۱۴۰۲۵
آدرس موسسه: فسا فاز ۴ گلستان بلوار صاحب الزمان روبروی دادگستری
امیدرضا اقائی کوهی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۴۸۳۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۵۹۷۸۸۰۶۵
آدرس موسسه:
ندا اقبال بخت ره جوی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۲۴۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۶۷۷۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۹۹۸۹۱
آدرس موسسه: شیراز قصرالدشت سر عفیف آباد ساختمان پرتوی ط ۵ و ۹
ابوطالب اقدامی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۰۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۲۵۸۰۲۴۴۶
آدرس موسسه:
سمیرامیس اکابریان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۷۰
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۳۴۷۴۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۴۴۳۵۴
آدرس موسسه: خ قصر دشت ابتدای خ صورتگر ساختمان اسفند ط ۵
هادی اکابری حقیقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۴۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: جره و بالا ده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۴۷۳۳۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۴۲۳۱۴۰۲
آدرس موسسه: کازرون بالاده بلوار معلم روبروی دادگاه
حمیدرضا اکابری حقیقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۸۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فراشبند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۲۵۲۰۰
آدرس موسسه: فارس فراشبند-جنب دادگستری
مهران اکبری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۹
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۶۲۴۰۳۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۲۲۴۷۹
آدرس موسسه: خ معالی آباد روبروی کلانتری ۲۳ گلدشت ساختمان بونیک ط ۴ واحد ۱۶
مجید اکبری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۳۰۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۵۳۰۳۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۲۴۹۰۳۰
آدرس موسسه: فارس ممسنی اسکان عشایر روبروی آگاهی