جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۱۰ نتیجه پیدا شد.
انسیه حسینی کارشناس بورس و اوراق بهادار
شماره پروانه: ۱۰۶۵۵
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۷۲۲۶۴۳۶
تلفن همراه: ۰۹۳۸۱۳۲۰۳۷۳
حبیب حسینی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۷۴۵
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۷۱۴۴۵۵۳۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۸۵۴۶۳۶
علیرضا حسین زاده کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۲۲۱۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۴۲۴۰۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۹۲۷۵۰
حیدر حسینی مقدم کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۰۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۶۶۲۳۲۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۴۳۵۶۶
پدرام حمیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۳۰۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۲۲۵۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۵۲۵۲۹
محمد خانی خواجه ها کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۳۵۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۹۴۶۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۵۰۵۵۷
عباس خراسانیان کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۹۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۵۸۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۷۹۴۳۰۴
روزبه دادجو کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۶۲۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: آشخانه
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۳۸۱۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۵۰۱۹۰
مجتبی دادخواه کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۱۰۲۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۳۹۷۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۴۲۸۴۴
مسعود ریحانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۳۱۴۱۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۵۹۹۷۵
محمد رشیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۲۱۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۵۸۰۵۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۲۳۲۳۹۴
مهدی رشیدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۱۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۳۹۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۷۱۰۷۰