جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۰۱ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۸۶ نتیجه پیدا شد.
میترا رستمی دبیره کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۳۷۱۷
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۴۴۳۴۵۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۱۲۵۹۴
احد رسولی کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۴۵۷۱
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۳۴۶۴۷۱۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۰۳۳۹۵۰
موسی رسولی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۹۷۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: هشتگرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۶۶۴۹۶۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۴۹۶۳۱
تقی رشیدی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۲۱۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۵۲۵۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۲۰۱۹۴
جعفر رشیدی کارشناس ‫امور بیمه
شماره پروانه: ۴۱۶۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: هشتگرد
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۴۲۲۴۶۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۳۸۲۳۴
مهران رشیدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۸۹۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۳۵۰۳۶۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۶۹۷۳۴۴
محمدحسین رضایی کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۱۲۷۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۸۴۶۹۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۰۹۸۹۷۲
مهرداد رضایی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۱۸۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۳۵۲۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۴۱۴۷۷
محمدرضا رضا پور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۱۳۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۵۳۴۸۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۹۳۵۰۰
علیرضا رضاخانی کارشناس شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری
شماره پروانه: ۱۰۴۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: طالقان
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۶۸۷۰۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۰۹۶۷۷