جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
کرامت اله گودرزی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۶۷۴۶
زهرا گودرزیان کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۷۸۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: داراب
تلفن موسسه: ۰۷۳۲۶۲۳۸۹۷۷-۰۹۱۷۷۳۱۶۴۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۱۶۴۱۷
علی محمد لیاقت کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۷۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۱۸۷۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۹۹۶۹۲
غلامرضا لاله زار کارشناس ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
شماره پروانه: ۷۵۵۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۳۱۲۴۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۲۵۲۱
محمدحسن لطفی کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۳۵۳۵
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۲۲۳۱۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۴۳۸۵۷
محسن لوایی مشهدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۰۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۸۰۸۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۶۳۲۳۴
امان اله ماری اوریاد کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۳۴۵۹
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۲/۱۹
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۰۰۱۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۳۱۲۹۸
فهیمه متاله کارشناس ‫آتش سوزی و آتش نشانی
شماره پروانه: ۶۴۷۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۳۰۱۴۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۱۸۳۷۴۸
حمیدرضا متفرس کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۵۵۴
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: فارس
شهر: ارسنجان
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۵۴۳۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۵۹۹۷۳
قدرت محبت کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۱۴
اعتبار:
وضعیت: انفصال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
مطهره محبوبی نژاد کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۶۹۶۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
حمیده محبوبی نسب کارشناس ‫علوم آزمایشگاهی
شماره پروانه: ۳۰۵۸
اعتبار: ۱۳۸۶/۱۱/۱۸
وضعیت: عدم تمدید
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۱۲۴۳۷۱-۰۷۱۱۶۳۱۲۲۹۸
تلفن همراه: