جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۱۷۹۴ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۴۶۷ نتیجه پیدا شد.
محمدجواد عسکری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۰۶۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۹۱۴۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۶۲۵۸۳
کامبیز عسکری فهلیانی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۳۴۶۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۲۴۳۲۰
جهان باز عشایری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۴۸۳
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۴۱۵۰
رزیتا عشاق کارشناس معماری و تزئینات داخلی
شماره پروانه: ۸۶۶
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۶۲۶۱۵۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۸۹۷۴۲
معصومه عظیمی راد کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۳۴۲۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۵۹۰۷۲۳۰
علیرضا علیایی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۳۶۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۷۰۶۰۶۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۶۰۶۲۵
علیرضا علی یاری کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۵۳۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: لارستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۳۰۸۱۹
علیرضا علی بیگی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۳۴۳۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۷۵۶۳۳
امیر حسین عمادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۸۹۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۶۲۰۸۵۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۹۰۰۰
رقیه عمادی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۶۵۴۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۳۳۱۹۵۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۲۶۱۶۳۵