جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
احمد شعله لایز نگانی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۲۰۵۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: داراب
تلفن موسسه: ۶۲۳۶۳۱۷-۰۷۳۲۶۲۳۳۰۶۶
تلفن همراه:
حسن شفائی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۳۰۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۳۰۴۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۶۳۶۵۶۷
سمیه شفیعی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۴۴۷
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۲۲۳۱۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۲۱۶۳۳
محمدعلی شفیعی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۶۸۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۵۱۳۳۳۴۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۱۰۹۸۳
مهرداد شفیعی سروستانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۸۷۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سروستان
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۸۴۳۲۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۲۵۲۰۷
عیسی شکیب کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۶۹۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۵۴۹۶۶
فرشید شکوهی نیا کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۸۵۴
اعتبار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۴۵۷۱۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۴۵۷۱۱۵
سیدعبدالحسین شمس زاده کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۰۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: مرودشت
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۲۱۳۷۱
صالح شهابی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۳۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۵۲۷۲۴۲۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۳۱۴۱۸
مژگان شهامت کارشناس روابط کار و کارگری و بیمه های اجتماعی
شماره پروانه: ۴۵۰۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: فارس
شهر: فسا
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۳۵۲۴۷۱