جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
علیرضا کشتکاران کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۳۱۵۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۵۶۵۶۱
ساسان کفایی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۳۳۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۲۳۷۱۸
محمدعلی کلانتری کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۳۳۴۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۳۰۵۲۵۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۵۲۵۸۵
علی کمالی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۴۲۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۷۱۴۰۹
علی کمالی دشت ارژنه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۵۴۲
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: عدم تمدید
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۳۲۲۹۴۵۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۷۷۵۸۰
خیراله کمانی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۲۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۵۱۲۰۶
حسین کهنسال کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۸۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۷۲۷۶۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۲۲۰۸۴
علی اصغر کوشکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۴۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۸۸۴۰۰۴۷
اردشیر کوه پایه کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۰۴۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فیروزآباد
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۴۰۱۷۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۳۱۵۸۱
جواد گرامی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۷۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۰۸۵۴۵