جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۱۰ نتیجه پیدا شد.
اکرم قربانی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۱۰۵۲۲
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۳۷۲۲۰۵۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۲۸۱۹۲
علیرضا قلی زاده کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۳۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۴۶۴۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۷۷۱۲۳
حسین قویدل کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۶۷۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۲۴۱۳۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۶۸۹۵۳
علی کاظمی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۹۳۶
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۳۸۹۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۶۷۳۴۲
سینا کاظمیان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۵۸۵
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۱۱۶۰۳۸۵۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۴۷۰۵۴
اعظم کیانی نجف اباد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۶۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۴۲۴۰۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۵۷۱۳۱
مجتبی کاوسی کوشکی کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۲۷۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۲۳۳۷۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۱۷۲۶۱۰
مینا کریمی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۹۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۷۲۲۳۱۰۹
تلفن همراه: ۰۹۳۷۶۳۹۰۳۲۷
مجتبی کفایتی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۳۵۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۸۳۳۱۷۰
مهدی کیوان نژاد کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۹۰۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۸۱۲۶۹۰ _ ۰۵۸۳۲۷۳۱۲۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۱۲۶۹۰
آرش گواهی کلاته سنجری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۵۷۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۹۰۹۰۹۶۶ _ ۰۵۸۳۱۵۰۰۹۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۰۹۰۹۶۶
محمدرضا لعل جواهری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۶۵۸
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۷۲۲۴۵۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۷۶۲۱۹۷