جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۱۰ نتیجه پیدا شد.
علی مهرآئین کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۹۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۳۲۱۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۴۷۳۲۳
جواد موحدی مطلق کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۶۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۴۱۷۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۷۴۱۹۴۴
شیردل نیازی کارشناس ‫ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۴۷۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۳۸۴۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۴۰۳۵۹
علی نام درست کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۲۱۳۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۷۷۳۲۲۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۱۵۵۰۵
سهیل نشأت کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۱۱۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۱۸۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۷۷۱۳
حسن نصرتی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۲۰۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۴۱۸۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۸۰۳۷۷
حمیدرضا نیک اختر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۶۳۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۱۴۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۴۰۲۸
محمد حسن نوبخت کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۴۵۲۰
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۳/۱۸
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۹۲۴۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۶۶۱۲۴
نورعلی نوری کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: غیرفعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
محمد نوری گنجدان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۸۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۰۶۰۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۲۷۲۴۵
حامد همت افزا کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۳۵۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۶۸۵۰۱۸۷۳
حسن وحید کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۲۸۱۳
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۴۳۳۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۴۰۸۴۵