جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۳۸۰ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۸۳ نتیجه پیدا شد.
مسعود کشتزاری کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۵۴۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۴۰۹۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۴۷۳۹۶
محمد کشمیری حق کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: هشتگرد
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۳۶۷۵۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۷۲۷۰۶
پرویز کلانتری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۶۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۹۹۴۱۳
هادی کلانکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۱۸۷
اعتبار:
وضعیت: عدم تمدید
استان: البرز
شهر: هشتگرد
تلفن موسسه: ۶۶۹۳۳۰۱۱ ۰۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۰۲۰۱۷۵
مرتضی کمالزاده کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۲۱۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۲۲۲۱۶۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۰۷۸۰۸
مجید کمالی نژاد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۷۰۳۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۱۰۳۲۱
محسن کمیلی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۳۴۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۶۲۷۰۷۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۷۶۲۸۰
شهریار کناریوند کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۴۰۲۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۴۶۹۰۴
جعفر کیوانی قمصری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۳۶۹
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۱۴۳۷۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۹۹۲۱۶۶
عباس کولیوند کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۰۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۶۲۷۳۴۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۷۹۳۰۵