جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
جهانپور شهبازیان کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۱۷۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۲۶۳۸۵۵۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۱۶۶۷۸
الهام شهبازی کوشککی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۹۰۵۱
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۱۸۴۲۹۹۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۳۹۹۳۳۴
شبنم شهیدی کارشناس امور پزشکی و دارویی و سم شناسی
شماره پروانه: ۲۰۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۸۳۰۲۴۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۸۱۵۷۶
علی صاحبکرم فرد کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۴۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۰۳۶۲۳۹۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۲۵۹۰۸۲
اصغر صیاد غجه بیگلو کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۴۰۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۲۸۱۹۱
احمدرضا صادقی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۷۴۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: فراشبند
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۱۱۸۷۸
الهیار صادقی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۶۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: ممسنی
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۲۵۴۱۴۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۲۱۷۹۹۴
علیرضا صادقیان فر(سرنوبه) کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۰۷۵
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: بوانات
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۸۳۵۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۷۴۵۳۶
ابوالفضل صالحی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۳۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: اقلید
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۵۲۰۱۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۵۱۶۶۳۴
حمید صالحی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۰۲۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۳۲۲۴۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۴۰۴۰۷