جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۴۴۲۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۳۷ نتیجه پیدا شد.
عبدالعظیم کریمی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۷۷۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: سعادت شهر
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۹۰۵۱۵
علی اصغر کریمی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۵۴۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۱۱۷۶۹۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۷۶۹۵۵
علیرضا کریمی کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۲۵۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۳۶۸۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۶۱۲۵۴۰
سلیمان کریمیان کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۱۳۳۱۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۰۷۸۵۹
مرضیه کریمی اندانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۰۰۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۲۵۷۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۱۵۰۲۳۳
مهناز کریمیان کاکلی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۷۸۵
اعتبار: ۱۳۸۵/۱۲/۰۳
وضعیت: غیرفعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۶۰۰۰۹۲۰-۰۷۱۱۶۲۴۷۳۲۴
تلفن همراه:
بهادر کشاورز کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: خفر
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۷۴۰۸۵۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۱۶۲۷۹۵
حمید کشاورز کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۵۵۱
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: فارس
شهر: داراب
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۳۲۷۱۹۴
هادی کشاورزنیا کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۶۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۳۷۵۰۸۹۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۱۰۸۱۰۴
سارا کشتکار کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۸۴۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۲۶۰۶۷۱
علیرضا کشتکاران کارشناس کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۳۱۵۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۵۶۵۶۱
ساسان کفایی کارشناس ‫محیط زیست طبیعی
شماره پروانه: ۱۱۳۳۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۹۴۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۰۲۳۷۱۸