جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۳۸۲۹ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۵۶۱ نتیجه پیدا شد.
علیرضا ابراهیمی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۵۸۹۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۴۷۷۰۶
آدرس موسسه:
سیده معصومه ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۹۳۹
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۹۹۸۰۶
آدرس موسسه: کهک - میدان معلم - خیابان معلم کوی شکوفه
زهرا ابراهیمی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۵۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۸۸۲۲۲۵۶۴
آدرس موسسه:
جمال ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۳۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۲۱۲۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۱۷۸۳۰
آدرس موسسه: قم- خیابان ۱۹دی- نبش کوچه ۵۸
حجت اله ابراهیمیان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۷۰۰
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۷۰۹۲۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۵۵۴۲
آدرس موسسه: قم- بنیاد- زین الدین- خیابان پائیزان- خیابان همتی- نبش ۴-ساختمان گل نرگس- زنگ ۵
جابر ابراهیمیان وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۵۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۴۹۸۲۸
آدرس موسسه:
طیبه ابراهیمی موحد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۹۰۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۱۹۳۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۲۶۸۴۹
آدرس موسسه: قم- ۴۵متری صدوق-۳۰متری قائم-نبش کوی ۱- ساختمان غدیر
حمید ابوالحسنی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۶۰۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۴۸۳۲۶۷
آدرس موسسه:
غلامرضا احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۷۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۸۱۷۵۷
آدرس موسسه: قم-ابتدای نیروگاه-توحید۸-پلاک۶
علی احمدی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۴۶۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۸۰۷۷۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۱۸۳۹
آدرس موسسه: قم-خیابان جمهوری-جمهوری۳۰-فرعی اول-سمت راست پلاک۸
بهنام احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۰۹۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۳۷۷۳۶۶۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۶۲۶۸
آدرس موسسه: قم-قم- بلوار قائم-نبش کوچه ۵-پ۱۸۳
محمدمهدی احمدیان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۷۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL
مصطفی احمدپور وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۵۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۶۶۶۰۸۲۱
آدرس موسسه:
داود احمدوندشاهوردی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۸۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: دستجرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۸۳۵۳۰
آدرس موسسه:
محمدهادی اخلاقی فر وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۹۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۴۶۶۲۹۶
آدرس موسسه:
حسین آخوندی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: جعفریه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۵۹۵۳۹
آدرس موسسه: قم- جعفریه- بلوار امام خامنه ای جنب اداره پست
لیلا آدابی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۹۱۶
اعتبار:
وضعیت: فوت
استان: قم
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۳۴۹۱۷
آدرس موسسه:
حسن آذری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۸۸۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۰۸۹۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۲۹۱۶
آدرس موسسه: قم-بلوارامین-فلکه مفتح- تقاطع مفتح و بکائی- پلاک ۱۷۰
حسن اربابی مطلق وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۵۵۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۸۳۸۰۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۱۷۲۳۲
آدرس موسسه: قم خ قم- انتهای خیابان دورشهر- -خیابان بسیج- بعد از ۲۰ متری شهید رجایی آپارتمان مانا ط اول واحد ۹
رضا اربابی مطلق وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۶۲۵
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۸۳۰۳۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۶۴۵۴
آدرس موسسه: دورشهر خ بسیج بعد از ۲۰ متری شهید رجایی آپارتمان مانا ط ۱ واحد ۹
حسن ارتشی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۴۴۹۳۹
آدرس موسسه: قم- خیابان جمهوری- بعد از تقاطع عطاران- سمت راست ساختمان املاک جمهوری
عذرا آرمیده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۸۰۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۲۳۲۳۸
آدرس موسسه: قم-خیابان دورشهر-کوچه۱۲-ساختمان الهیه-طبقه۲
اسداله ایزدی نجف آبادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۲۲۹۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۶۵۸۶
آدرس موسسه: قم-بلوارشهیدبهشتی-کوچه۴-پلاک۲۷
محمد رضا اسدی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۶۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۰۶۲۷۰۲
آدرس موسسه:
عاطفه اسلامی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۴۸۴۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۱۷۱۳۰
آدرس موسسه:
علی اسماعیلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۱۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۰۳۰۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۱۴۱۳۰
آدرس موسسه: قم-خیابان۵۵متری عماریاسر-بین کوچه۱۶و۱۸-ساختمان پارس
محمدرسول اسماعیل زاده شلتوک ابادی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۰۵۷۳۷۰۸
آدرس موسسه:
سعید اسمعیل گنجه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۶۹۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۱۶۶۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۵۱۷۷۸۳
آدرس موسسه: قم ۴۵ متری صدوق- صدوقی ۱۱- پلاک ۴
زهره اشرفی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۹۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۴۶۶۲۹۸۱
آدرس موسسه:
شیرین اشرفی دهکردی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۴۷۱۱۳
آدرس موسسه:
محمد اشفعی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۷۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۴۰۰۹۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۱۱۷۸
آدرس موسسه: قم- ۴۵متری صدوق-خ ۵۵متری فردوسی-تقاطع مفتح -ساختمان الماس-طبقه۲- واحد۲
سعید اصفهانی مقدم وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۶۹۳۷۰۲
آدرس موسسه:
محمدمهدی اصمعی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۰۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۲۵۳۳۷۷۷۶۴۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۹۱۴۷۹۸۵۳
آدرس موسسه: قم-قم- شهرک جهاد خ آقا عبدالهی پ۷۷
منا افرا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۷۴۶
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۰۲۱۸
آدرس موسسه: قم-کهک-خ جهاد-روبروی لوازم خانگی ضرابی-جنب کوچه نیایش پلاک ۶۸۱
سعید افشارنسب وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۵۸۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۰۰۴۶۴
آدرس موسسه: قم-میدان سعیدی- بلوارنیروی هوایی- کوی ۴- پلاک ۵۸
سیدمصطفی افضلی پور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۰۱۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۲۹۵۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۱۰۵۰۰
آدرس موسسه: قم- خیابان ۱۹دی-جنب کوچه ۳۱- طبقه۵ واحد۱۱
رضا آقایی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۶۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۲۲۸۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۱۱۶۴
آدرس موسسه: قم-خیابان ۱۹ دی -کوچه ۷۵-پ۱
محسن اقایی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۵۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۶۱۵۰۰۶
آدرس موسسه:
فاطمه آقاجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۸۰۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۹۳۴۷۵
آدرس موسسه: قم- میدان سعیدی-ابتدای نیروی هوایی-کوچه۳-جنب عینک سازی- ط۳
سعید اقاجانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۷۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۷۷۴۲۱
آدرس موسسه:
ویدا اقازاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۲۶۰
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۱۲۹۲۴۴۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۱۹۸۹۱۹
آدرس موسسه: قم-۴۵ متری صدوق- صدوق ۷-پلاک ۲۰۵
مرتضی آقا علی خانی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۵۱۴۱
اعتبار: ۱۳۸۵/۰۵/۳۱
وضعیت: انصراف
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه: -۰۲۵۲۴۲۲۳۴۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۱۹۹۷
آدرس موسسه: خ ملاصدرا-کوی گنجیها
حمید آقا میری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۲۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۷۸۴۳۷۱
آدرس موسسه: قم-کهک-خیابان جهاد-بعد از پمپ بنزین
هدی اقتصادی قاسمی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۸۲۵۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه: ۰۶۱۵۲۸۷۲۳۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۹۳۹۴۴۰
آدرس موسسه: قم - کهک - محله زینبیه - کوچه زینبیه - ۱۰/۱
محمد اکبری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۱۸۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۶۲۸۴۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۲۵۷۹۲
آدرس موسسه: قم-پردیسان-بلوار۲۲بهمن-خیابان شهید اقلیمی- خیابان شهید اکبری-پلاک ۱۳
سمیه اکبری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۵۶۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۲۳۲۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۹۸۷۶۰
آدرس موسسه: قم- خیابان ساحلی- کوچه۵- پلاک۱۸
صمداله اکبر زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۵۶۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۱۴۴۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۴۰۳۸
آدرس موسسه: بلوار جمهوری میدان سپاه بلوار اخلاقی نبش کوچه ۱ پلاک ۴ طبقه فوقانی
حسین اکبری کیان وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۶۵۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه: ۰۸۶۶۳۲۲۰۳۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۲۲۴۹۲
آدرس موسسه: کهک-شهرک انسجام ک انسجام ۵ بن بست ۱ پ۰ مجتمع صبا بلوک ۱۸ ط ۳ و ۶
سیدعلی آل احمد وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۶۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۲۸۹۸۷
آدرس موسسه:
مرتضی الیاسی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۳۶۹
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۸۸۲۵۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۳۳۲۶
آدرس موسسه: قم-میدان سعیدی-به طرف حرم- نبش کوچه ۵۳- طبقه اول
سید عباس ال یاسین وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۰۲۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۸۸۳۰۸۳۵
تلفن همراه: ۰۹۳۶۵۵۲۲۳۶۰
آدرس موسسه: قم- نیروگاه- توحید۱۸- انتهای کوچه- پلاک ۱۶۶
جعفر الهی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۲۰۶۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۱۴۶۸
آدرس موسسه: قم -
بتول الهی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۳۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۶۱۲۰۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۱۱۴۷۳
آدرس موسسه: قم-بلوارجمهوری-کوچه ۳۸-پلاک۴۹- طبقه۵- واحد۱۰
محمدسعید الهیان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۶۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۶۰۲۱۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۲۶۷۲۹
آدرس موسسه: قم- خیابان شهید فاطمی(دورشهر)کوچه ۲۰-پلاک۶- واحد۱
امیرعلی امانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۱۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۸۶۱۰۶۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۵۱۵۹۹
آدرس موسسه: قم-قم- خیابان زنگارکی - بین کوچه ۱۵ و ۱۷ - پلاک ۱۴۵
مرضیه ایمانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۸۸۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: جعفریه
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۲۲۲۹۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۰۶۱۹۵
آدرس موسسه: قم- جعفریه- خیابان امام- جنب اداره پست
حسین ایمانی ساخلو وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۵۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۶۹۳۵
آدرس موسسه: قم- باجک -روبروی پاساژحجت -دفتر وکالت
منصوره امرائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۱۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۷۹۹۸۸۰
آدرس موسسه: قم- میدان سعیدی-روبروی فروشگاه رفاه-کوچه ۵۳-پلاک۹۱۱
مسعود امرائی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۹۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۰۳۴۶۳۳
آدرس موسسه:
محمد امرائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۱۹۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۱۵۵۸۰
آدرس موسسه: قم-میدان توحید-نبش کوچه۱۱-پلاک۷
رضا امیری زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۶۵۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۲۹۲۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۳۲۷۴۸
آدرس موسسه: قم- ۵۵متری عماریاسر- بین کوچه ۱۷و۱۹- پلاک ۸-طبقه فوقانی
مهدی امینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۹۷۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: انفصال
استان: قم
شهر: جعفریه
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۶۵۳۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۸۲۸۸
آدرس موسسه: قم- جعفریه- بلوارامام خمینی(ره)- روبروی قنادی ناصر- پلاک ۲۵۱
محمدرضا امینی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۵۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۶۹۷۶۳۹
آدرس موسسه:
علی امینی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۵۱۱۱۱
آدرس موسسه:
سیدمحمد امین زاده وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۲۳۷۹۳۲۹
آدرس موسسه:
ام کلثوم امینی زنجان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۳۱
اعتبار: ۱۳۸۳/۰۵/۳۱
وضعیت: تودیع
استان: قم
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۱۷۵۰۰۹
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL
فرشته اموت وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۳۲۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۹۷۵۷
آدرس موسسه: قم-۴۵متری صدوقی-روبروی ۳۰متری قائم-طبقه فوقانی عکاسی چهره
سیدمحمود اندرزگو وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۰۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۲۱۱۵
آدرس موسسه: قم- پردیسان-بلوار۲۲بهمن- خیابان شهید اقلیمی- خیابان شهید اکبری- پلاک ۱۳
محمدرسول آهنگران وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۳۲۷
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۸۵۱۲۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۳۱۴۱۶
آدرس موسسه: خیابان امامزاده ابراهیم، چهار راه شهدای زند، ۲۴متری سوم خرداد، بین کوچه ۳و۵، جنب دفتر پیشخوان دولت
ابراهیم یاوری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۳۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۲۹۸۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۴۹۷۱۱
آدرس موسسه: قم- میدان امام- نرسیده ب مسجد امام حسین (ع)- پلاک ۴۷- طبقه فوقانی محضر۵۴
ایرج اورمزد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۱۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۰۳۱۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۸۳۷۸
آدرس موسسه: قم ۳۰ متری بکایی- تقاطع مفتح ساختمان رایا- ط همکف
عباداله بابایی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: جعفریه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۲۱۰۷۵۲
آدرس موسسه:
سعید بابایی نوگورانی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۷۱۰۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL
زینب بابائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۶۹۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۴۰۷۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۸۱۶۷
آدرس موسسه: قم- ابتدای بلوارامین-کوچه بعد از رستوران جم-ساختمان کاشانه- طبقه ی همکف- واحد۲
حمیدرضا بیات وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۹۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۸۴۶۹۶
آدرس موسسه: قم- خیابان توحید- نبش خیابان جوادالائمه(ع)- پلاک۵- واحد۲
حمید رضا بادی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۶۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۴۷۷۸۰۴
آدرس موسسه:
بتول باریک لو وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۸۱۸۲
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۲۱۹۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۰۸۱۰۱
آدرس موسسه: قم-۴۵متری شهید صدوقی-نبش ۳۰متری قائم پ ۴۷۲
مریم باصری سورک وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۹۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۷۵۵۸۴
آدرس موسسه: قم-خیابان امام- خ خیام-ک۱۳- کوی بیات- پلاک ۱۵
سیدمرتضی باقی پورسفیددارین وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۸۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۸۷۸۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۵۲۰۹۳۰
آدرس موسسه: قم- بلوار۱۵ خرداد- خیابان نوبهار- کوچه ۴۰- پلاک ۷۲۹
ابراهیم باقریان خوزانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۳۴۰۵۱
آدرس موسسه:
جواد باقری خلیلی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۰۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۵۴۵۰۴۱
آدرس موسسه:
محمدجواد بحرینی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۶۶۵۰
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۵/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۱۷۶۰۱۸۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۱۹۸۶۴
آدرس موسسه: قم خ انقلاب کوچه ۴۰- فرعی هفتم -سمت راست پلاک۱
خدیجه بحرینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۶۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۱۳۶۵۷
آدرس موسسه: قم- میدان سعیدی- ساختمان پزشکان یلدا- طبقه ۵
وحید بخشنده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۴۴۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۸۴۱۲۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۶۶۰۴۲
آدرس موسسه: قم-خ انقلاب نرسیده به چهارراه سجادیه پ ۷۵۹
فاطمه بدوره وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۱۹۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۱۲۳۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۹۹۷۵۴۵۲۷
آدرس موسسه: باجک ک رضوی ۴ ک ۱ پ۳۲ ط همکف
نقی براتی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۲۸۳۱۷۴۸۱
آدرس موسسه:
زهره براتی حصارشنه وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۵۱۳۹۶۹
آدرس موسسه:
علی براتی کلر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۰۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۲۱۹۱۰
آدرس موسسه: قم-بلوارکارگر-نبش کوچه۹
زهرا برام زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۵۳۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۴۸۵۳۰
آدرس موسسه: قم-میدان سعیدی-ابتدای بلوار نیروی هوایی-سمت راست-کوچه اول-ساختمان آراد-طبقه زیرزمین
نعمت اله بردبار وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۱۳۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۸۰۰۱۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۲۰۹۶۵
آدرس موسسه: قم- شهر پردیسان-۲۰متری امام حسین- بعد از خیابان کلانتری-بلوارمسلم-ساختمان دیپلمات-ط۱-واحد۶
پژمان برزعلی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۳۲۳۱۱۲۵۷
آدرس موسسه:
حسن‌ برزه‌کار وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۲۶۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۳۶۹۳۲
آدرس موسسه: قم- بلوارامین- کوچه ۵۳-پلاک ۱۲
علی برزوزاده زواره وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۶۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۸۷۳۹۲۴۲۰
آدرس موسسه:
سید محمد رضا برقعی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۹۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۸۱۱۷۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۹۳۵۲۲
آدرس موسسه: قم-کهک- خیابان جهاد- نرسیده به پاچنار- نبش فروشگاه ضرابی
سید مهدی برقعی پور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۹۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۲۴۶۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۱۶۹۱۳
آدرس موسسه: خیابان بابک-میدان جهاد-پلاک ۵۹۶
فاطمه بستان منش جوان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۳۱۵۰۴
آدرس موسسه: شهرک توس-خ ۴۵-پ۱۰
هادی بشر نیا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۳۰۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۶۰۱۹۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۱۲۳۷۱
آدرس موسسه: قم- خیابان انقلاب- جنب کوچه ۴۶- پلاک ۹۴۲
بهرام بقائی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۳۲۳
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
وضعیت: انفصال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۶۷۵۱۹
آدرس موسسه: قم- کهک- خیابان جهاد- بعد از تقاطع اول
زهره بمانی زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۹۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۲۴۱۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۰۲۸۳
آدرس موسسه: قم- ۵۵متری عماریاسر- بین کوچه ۱۶و۱۸ ساختمان پارس- طبقه اول- واحد۱۰۲
علی اصغر بنائیان فر وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۴۹۴۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: جعفریه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۱۴۹۲۶
آدرس موسسه:
احمد بهارلو کجوئی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۰۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۴۳۶۹
آدرس موسسه: قم- ۴۵متری صدوق- کوی ۳۴- پلاک ۷۱
محمدرضا بهرامی منش وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۶۲۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۲۶۸۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۱۳۲۴۰
آدرس موسسه: قم- ابتدای خیابان شهید صدوقی- میدان مفتح- جنب دندانپزشکی سینا- پلاک ۴۱- طبقه دوم
مهدی بهشتی نسب وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۵۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: خلجستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۹۶۰۳۷
آدرس موسسه:
حسن بهلولی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۶۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۷۷۸۱۹۴
آدرس موسسه:
نرگس بهمنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۸۱۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۲۱۵۳۲
آدرس موسسه: قم-خیابان ۱۹دی-نرسیده به فلکه جهاد- طبقه فوقانی بانک سامان- واحد۲
ابوالقاسم بهمنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۱۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۲۲۷۸۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۲۵۱۰۴
آدرس موسسه: قم- ابتدای خیابان دورشهر-ساختمان مهر-طبقه دو-واحد۶
سعید بهمن زیاری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۳۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۰۷۲۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۲۷۵۶۴
آدرس موسسه: قم-۴۵متری صدوق-۲۰متر شهبازی- پلاک ۶
محسن پایان وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۷۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۹۹۶۲۴۶۵
آدرس موسسه:
محمدرضا پارسامنش وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۹۵۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۸۶۰۴۴۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۲۱۰۸۲
آدرس موسسه: قم- باجک- نبش کوچه ۳۰- ساختمان کسری- پلاک ۴۸۴- طبقه دوم- واحد۶
فرزاد پارسانسب وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۱۵۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۳۹۱۳۹۲
آدرس موسسه:
الهه پاسالاری کلکو وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۵۵۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۸۸۱۳۲۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۶۷۶۴
آدرس موسسه: قم دور شهر ک ۸ پ ۶۲
سجاد پیروزی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۴۸۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: خلجستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۰۳۰۴۴۹۸
آدرس موسسه:
سریه پرویزی پیما وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۴۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۸۸۵۸۳۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۲۴۵۱۰
آدرس موسسه: قم- فلکه کشاورز-خیابان شهید اصغر دفتری- کوچه ۲۲
رضا پزشکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۴۸۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۸۴۲۰۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۹۷۴۰
آدرس موسسه: قم-خیابان دورشهر-نبش کوی ۱۰-ساختمان میلاد-ط۲-واحد۳
مهدی پیشوائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۶۷۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۴۰۱۰۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۲۳۰۱۹
آدرس موسسه: انتهای خ فاطمی-میدان رسالت-برج سفید-ط۴-واحد۴۱۳
محمدرضا پیله ور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۲۹۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۲۳۹۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۸۷۶۳۰
آدرس موسسه: قم- بلوارمحمدامین(ص)- کوچه۳۷-پلاک۱۰-واحد۲
حسین پناهی فر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۶۵۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۸۶۳۵۰
آدرس موسسه: قم-خیابان توحید-روبروی دادگاه خانواده-نبش کوی ۱۰-پلاک ۶-طبقه دوم
حجت اله پورایمانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۵۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۵۶۱۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۱۹۰۰۸
آدرس موسسه: قم-خیابان باجک- بین کوچه ۱۷و۱۹- پلاک ۳۶۵
محمد پورپیرعلی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۲۲۸۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۷۰۷۹۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۱۵۶۵۸
آدرس موسسه: قم-بنیاد شهرک ایثار ایثار۱۷خ شهیداصغری نبش ک۶ ساختمان محمد واحد۲
حسین پورکند وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۹۵۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۸۸۱۶۷۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۱۶۲۳۳
آدرس موسسه: قم-خیابان امام زاده ابراهیم-نبش میدان معصومیه-ابتدای خیابان کاشانی جنوبی-پلاک۸۵۷
علی پورمهجور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۲
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۵۱۶۴۲۱-۷۷۵۱۹۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۶۴۲۱
آدرس موسسه: خ باجک باجک ۲ کوچه ۷۷ -۱۲متری معصومیه معصومیه ۴پلاک۲
علی پورنقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۷۶۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۸۸۳۱۲۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۱۷۷۱۴
آدرس موسسه: قم-نیروگاه-توحید ۱۰-پلاک ۴
حسین پوست چی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۶۱۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۸۳۷۶۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۷۸۱۸
آدرس موسسه: استان قم - شهرستان قم - قم - خیابان ۱۹ دی - نبش کوی ۳۰ - پلاک ۴۸۴ - ساختمان خضری -طبقه اول -واحد ۲
علی تراب اقدامی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۸۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۴۹۲۲۵۱۲
آدرس موسسه:
زهرا تقیان نسب وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۹۹۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۲۱۷۱۰۹۳۶۱
آدرس موسسه:
سعید تقی پور وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۵۱۴۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: جعفریه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۰۷۰۲۹۱۰۹
آدرس موسسه:
علی تقی ملا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۴۷۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۴۰۹۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۳۰۴۹۴
آدرس موسسه: قم-خیابان رسالت-رسالت ۱- پلاک ۱۲
امیر تکیه ای وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۱۲۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۱۸۲۵۹
تلفن همراه: ۰۹۳۶۳۰۶۴۰۳۶
آدرس موسسه: قم- خ مولوی- کوی رهبر-ک ۲۸- پ ۲۵۸
معصومه‌ تمدن‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۸۴۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۲۳۲۲۲
تلفن همراه: ۰۹۹۱۲۳۹۲۴۳۴
آدرس موسسه: قم- خیابان خاکفرج- نبش کوچه ۵۳-پلاک ۴۳۲- طبقه اول
محمد تقی تمیزی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۳۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۹۵۴۶۱
آدرس موسسه: قم- میدان سعیدی- بلوارنیروی هوایی- بین کوچه ۱و۳- مجتمع پزشکی یلدا ط ۵ واحد ۱۶
مسعود تهرانچی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۷۱۵۶۰
آدرس موسسه:
جمال الدین توتونچی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۲۲۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۴۱۸۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۴۲۴۸
آدرس موسسه: قم- خیابان شهیدفاطمی(دورشهر)-مقابل سینماتربیت-ساختمان شفا-طبقه۲-واحد۸
احمدرضا توحیدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۴۷۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۰۳۱۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۲۲۴۳۵۰
آدرس موسسه: ۴۵متری صدوق-کوچه ۲۹-پلاک۱۷-طبقه همکف
مهدی جامعی اردکان وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۵۴۳۱
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
وضعیت: ابطال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۸۸۲۳۵۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۲۳۸۴۸
آدرس موسسه: قم-خ امام-خ یخچال-بالای دفتر خانه ۱۸
حسین جاور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۰۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۷۰۱۱۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۳۸۶۶۰
آدرس موسسه: قم- میدان زنبیل آبادبلوارقائم پ۱۸۳
عباس جباری وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۶۸۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۳۰۹۶
آدرس موسسه: قم-صفاشهر-بلوار مفید-کوچه۴-پ۵۵
نفیسه جباری تیمورآبادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۱۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۲۰۹۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۷۰۸۱
آدرس موسسه: قم-۴۵متری صدوق-بین کوچه۱و۳-پ۷۵
محمدرضا جزینی زاده وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۶۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۲۱۰۷۶
آدرس موسسه:
مجتبی جعفری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۴۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۲۲۱۶۴
آدرس موسسه:
علی جعفری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۱۸۰
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۷۰۵۲۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۱۴۳۶۲
آدرس موسسه: قم-بلوارشهیدکریمی-خیابان شهیدحقانی(مفتح سابق)-کوچه۱۸-پلاک۱۳
علی جعفری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۷۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۶۶۴۲۲۸۳
آدرس موسسه:
سهراب جعفری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۹۳۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۳۸۰۵۴
آدرس موسسه:
سعید جعفری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۶۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۸۰۹۸۹۱۱۴
آدرس موسسه:
حسن جعفری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۶۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۱۶۴۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۲۳۰۲
آدرس موسسه: قم خ۱۹ دی نبش کوچه ۱۹پلاک۳۶۵
محمد جعفری اسفیدواجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۵۸۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۱۲۳۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۷۴۸۹۷
آدرس موسسه: قم-خیابان باجک-کوچه ۲۲-پلاک ۳۹۴
محمود جعفرعلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۲۹۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۲۵۱۷۴۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۷۴۹۸
آدرس موسسه: قم-بلوار فردوسی-ساختمان کاج-واحدیک
محسن جلیلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۸۶۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۶۰۸۸۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۳۵۳۱۳
آدرس موسسه: قم-خیابان ۱۹دی-خیابان هلال احمر-خیابان حائری-کوچه۲۱-پلاک۳۹
احمد جمالی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۱۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۱۲۳۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۸۶۹۷۹
آدرس موسسه: قم- باجک- کوچه ۲۲- پلاک ۳۹۲
حسین جمال ابادی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۸۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۰۱۴۵۸۹
آدرس موسسه:
احمد جهانبخش وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۶۸۶۲
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۷۷۴۹۱۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۶۸۵۱۳
آدرس موسسه: قم خ دورشهر ۳۰ متری هنرستان بسیج ۱۱ کوی جانبازان کوی صادقی پ ۳
میترا جوادپور وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۶۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: جعفریه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۳۵۰۹۷۶۳۶
آدرس موسسه:
نرگس جواهری زیرک وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۴۲۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۸۸۱۳۲۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۱۴۰۷۹
آدرس موسسه: قم دورشهر ک ۸ جنب ورزشگاه تختی ساختمان اوا واحد ۲
اکرم جوزی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۴۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۲۹۳۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۴۴۰۸۶
آدرس موسسه: خیابان ۱۹دی جنب شیرینی فروشی بلوط ساختمان شهر آفتاب
داود جوزی تجره وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۹۸۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۳۸۱۴۲
آدرس موسسه: قم- بلوارامام موسی صدر(خیابان خاکفرج)- بین کوچه ۵۳و۵۵- پلاک ۴۳۲- ساختمان وکلاء- ط۳- واحد۷
مهدی جوکارفر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۰۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۶۲۱۰۰
آدرس موسسه: قم-قم- قم نیروگاه خ جوادالایمه پاسداران شرقی کوچه شهیدسلیم ابادی پلاک ۱۵۹
حسین چم وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۶۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۰۵۰۲۹۵۲
آدرس موسسه:
احسان اله چیوائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۵۷۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۷۷۰۸
آدرس موسسه: قم-بلوارامین-مجتمع تجاری امین-طبقه همکف
رقیه حاتمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۵۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۸۸۱۶۳۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۳۳۲۵۸
آدرس موسسه: قم-نیروگاه-خ توحید-توحید ۶- پلاک ۲
اعظم حاتمی ورزنه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۳۵۹
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۰۳۶۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۸۲۵۴۷
آدرس موسسه: قم-میدان مطهری-[جنب بانک رفاه کارگران -طبقه فوقانی انجمن صنفی کامیونداران
مریم حاجی احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۵۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۲۴۶۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۸۵۶۷۵
آدرس موسسه: قم-فلکه جهاد- بلواررضوی-کوچه۳-پلاک ۱
اعظم حاجی احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۸۰۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۲۳۲۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۷۵۴۸۶
آدرس موسسه: قم- خیابان ساحلی- کوچه۵- پلاک۱۸
زهره حاجیان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۶۵۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۳۷۰۳۵۵
آدرس موسسه: قم-بلوارامین- خیابان رسالت- رسالت ۱- پلاک ۱۰
محمد حاجی بابائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۸۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۸۸۲۲۰۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۱۴۱۶۱
آدرس موسسه: قم-نیروگاه- کوچه شماره ۱۰-پلاک۶
رضا حاجی خدادادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۵۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۰۷۴۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۷۸۶۰۰
آدرس موسسه: قم-خیابان ساحلی-کوچه۵-پلاک۱۸-طبقه دوم-واحد۴
داود حاصلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۰۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۶۵۲۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۸۷۸۳۶
آدرس موسسه: قم- خیابان ساحلی- کوچه۵- پلاک ۱۸- ط۲-واحد۴
ربابه حاصلیان قمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۵۶۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۷۳۹۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۳۸۱۶۹
آدرس موسسه: قم- میدان جهاد-طبقه فوقانی بانک سامان- واحد۲
محمدرضا حبیبی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۴۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: جعفریه
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۲۲۲۵۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۲۱۹۴۶
آدرس موسسه: قم-جعفریه-خیابان شهرداری-جنب بانک کشاورزی
محمد حبیبی مجنده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۳۰۳۱
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۳۱۳۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۷۰۸۴
آدرس موسسه: قم خ صدوقی خ فجر دانش ۲ پ ۸
علی حب علی زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۱۳۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۹۵۰۱۹
آدرس موسسه: قم-کهک- بلوار ابوالفضل ک شهید کریمی
محمدباقر حجازی پور وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۶۸۴۱
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۸۲۸۳۳
آدرس موسسه: قم توحید-روبروی دادگاه خانواده- نبش ک ۱۰-پلاک۶
فاطمه حیدری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۴۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۸۱۱۱۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۲۶۹۳۴۴
آدرس موسسه: قم-کهک- کوچه اول پل هوایی
فاطمه حیدری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۵۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۱۴۹۶۸۶۳۶
آدرس موسسه:
رضا حیدریان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۳۶۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۵۵۴۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۲۶۳۸۸
آدرس موسسه: قم-میدان امام-بلوارانصارالحسین-کوچه ۲۴-پلاک ۲۸
مهدی حسینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۱۲۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۸۱۸۱۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۷۲۰۸۵
آدرس موسسه: قم- شهر پردیسان- خیابان امام حسین-بلواربهشت- خیابان اقبال کوچه۱۰- انتهای کوچه - انتهای کوچه - طبقه ۱- واحد۱
محمد رضا حسینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۴۸۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۵۰۷۱۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۱۴۹۹
آدرس موسسه: قم- پردیسان- خیابان اقلیمی- کوچه ۱۰- پلاک ۲۴
محمدجواد حسینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۱۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۴۸۲۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۹۵۲۰۱۸
آدرس موسسه: قم-قم- خیابان نواب-خ مدنی-کوچه ۲۰پ۲۴
علی حسینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۷۴۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۴۲۰۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۵۲۹۴۸۲
آدرس موسسه: قم- خیابان ۴۵متری صدوق- مقابل کوچه جهان بینی- فلکه میرقیصری-طبقه فوقانی پیتزا مامک
سینا حسینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۸۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۰۵۶۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۱۴۵۰
آدرس موسسه: قم سالاریه نسترن پلاک ۴۵
سید محمد حسینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۶۶۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۰۵۲۴۳
آدرس موسسه: قم- کهک- خیابان معلم- کوچه شکوفه
سیدروح اله حسینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۹۶۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۱۷۷۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۱۵۸۰۸
آدرس موسسه: قم- بلوار شهید کریمی -نبش کوچه ? مجتمع امین ? ط? واحد ?
سیدجلال حسینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۱۰۴۱۱
آدرس موسسه: قم-۴۵متری شهیدصدوقی(زنبیل آباد)کوچه۳۴-پلاک۲
زهرا حسینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۹۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۵۲۷۵۲۷
آدرس موسسه: قم- میدان سعیدی- ابتدای خیابان امام- کوچه ۴۷- پلاک ۱۲
سیدمهدی حسینی اصفهانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۱۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۸۵۷۶۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۹۹۹۳۶
آدرس موسسه: خیابان ۱۹دی نبش کوچه ۳۰ پلاک ۴۸۴ طبقه ۲ واحد ۴
سید محمود حسینی اصفهانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۴۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۲۴۰۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۱۵۵۷۵
آدرس موسسه: قم-بلوارامام موسی صدر-نبش کوچه ۵۳
عباس حسینی امین وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۵۷۱۵
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۵/۳۱
وضعیت: تودیع
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۷۲۲۱۰۷۴-۰۹۱۲۲۵۱۵۶۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۵۶۷۵
آدرس موسسه: قم-خ زاوبه-کوی ۱۶- پ۱۷
روح اله حسین پور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۵۴۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۳۱۳۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۳۵۵۰۱
آدرس موسسه: قم-بلوارامین-روبروی صداوسیما-جنب مسجدالمهدی-طبقه فوقانی پلیس+۱۰
سید محمد تقی حسینی جد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۳۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۲۵۵۲۴
آدرس موسسه: قم- میدان سعیدی-ابتدای بلوارنیروی هوایی- ساختمان پزشکی یلدا-ط۳-واحد۱۰
سیداحمد حسن زاده فرد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۳۹۲
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۱۸۹۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۸۹۷۰
آدرس موسسه: قم خ موسوی کوچه رهبر پشت مسجد گچپزی پ۷
سیدابوالفضل‌ حسینی‌سیرت‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۷۷۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۳۰۷۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۱۷۰۰۸
آدرس موسسه: قم-خیابان ۴۵متری صدوقی- صدوقی ۲۲- پلاک ۴۳ طبقه دوم
سیداکبر حسینی نژاد وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۰۸۳۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL
محمدهادی حق دوست وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۵۳۷۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۴۰۰۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۹۵۲۱۹
آدرس موسسه: بلوارامین ، کوچه ۲۷ پلاک۴۴
فرشته حقیقی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۸۲۹۶۹
آدرس موسسه:
مکی حمدی اصل وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۹۸۴
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۴۵۵۵۳۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۶۳۴۹۲
آدرس موسسه: صفاییه کوی ممتاز ک شهیدشریفی اقدم پ۱۶
رسول خیابانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۲۷۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۷۵۱۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۴۵۰۴
آدرس موسسه: قم-بلوار۷۵ متری عماریاسر-حدفاصل خیابان قدوسی وبلوارتعاون
ابوالفضل خادمی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۶۲۱۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۷۵۷۳۵۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۷۳۵۶۰
آدرس موسسه: قم-بلوار صدوق-کوچه۳۸-پ۹۹
راضیه خانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۹۵۶۹۲۴
آدرس موسسه:
حسین خداپرست وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۸۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۲۰۲۹۹
آدرس موسسه: کهک-خ جهاد-بین کوچه ۱۴و۱۶
منیژه خداداده وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۴۲۶۶۳
آدرس موسسه:
رضا خراسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۸۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۳۰۸۱۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۳۱۴۱۸
آدرس موسسه: قم - پردیسان فلکه شهرداری- خیابان شهدا موتلفه - کوچه ۴ مجتمع ارغوان بلوک ۳ واحد ۱۰ طبقه ۳
مجید خلیلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۸۳۵۸۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۲۵۰۸۸
آدرس موسسه: قم- میدان بسیج- بلواربسیج- ابتدای بسیج ۳۹- پلاک۲- واحدیک